Skip to main content

Üyelik

Kanuni Kayıt Zorunluluğu

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 9.Maddesi; Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve Kanunun 5’inci maddesine göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şube ve fabrikaları bulundukları yerdeki odaya kayıt olmak zorundadır.
Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kayıt olmak zorundadır. Bununla birlikte, kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraşanların, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kayıt olma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şube ve fabrikalarının bulundukları ildeki odalara kaydolma zorunluluğu bulunmaktadır.

Üyeliğin avantajları

Ticaret ve Sanayi Odaları verdikleri hizmet ile işletmelerin varlığını, işlerliğini, faaliyet kollarını resmi olarak belgeleyen, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlar nezdinde itibar gören meslek kuruluşudur.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası;

 • Bağlı bulunduğumuz üst kuruluş TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ekonomik alanda Hükümet ile Sanayici-Tüccar arasında köprü vazifesini gören en etkin kuruluştur.
 • Burdur Ticaret ve Sanayi Odası da bu çatı kuruluşun ildeki en etkin organıdır.
 • İlimiz ekonomi camiasının taleplerini icra makamlarına ilettiği en etkin yapıdır.
 • Tüm ekonomik sektörlerin buluşma noktası olarak aralarındaki etkileşimi sağlayabilecekleri en kapsamlı yapıdır.
 • Üyelerinin iş yaşamına dönük konulardaki bilgi kaynağı, danışmanıdır.
 • Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının en etkin uygulandığı ve bölgesel kültüre dönüştürüldüğü kurumdur.
 • Anadolu’da yüzyıllardır süren ticaret kültürü üzerine kurulmuş köklü bir kurum; bu kültürün geliştirilerek geleceğe taşındığı bir köprüdür.
 • Bölgenin sosyokültürel ve ekonomik bilgi kütüphanesi, hafızasıdır.
 • Bölgesel ekonomik sorunların çözüm ortağıdır.
 • Bölgesel ortak akıl kültürünün yerleşmesi için paylaşımcı çalışmaların adımını atan öncü bir kurumdur.
 • Üretim yapan üyelerimiz kapasite raporu aldığında indirimli elektrik tarifesinden faydalanırlar.
 • Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği tekliflerinden, ihale duyurularından, ticaret heyetlerinden haberdar olur, ücretsiz düzenlenen iş görüşmelerine katılırlar.
 • Köklü mevzuat değişikliklerinden en kısa zamanda haberdar olur, görüş ve önerilerini direkt iletebilirler.
 • Kanunla belirlenmiş görevleri çerçevesinde verilen dış ticaret, iç ticaret, sanayi ve sicil kayıtlarına dayanan belgeleri kısa sürede alırlar.

Tüm çalışmaları odamız web sayfası ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmek sureti ile anında haberdar olurlar.

https://ticaret.gov.tr/ic-ticaret/odalar-ve-borsalar/odalar/odalarin-kurulusu

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.