Skip to main content

Sanayi ve Ticaret Memurluğu

SANAYİ BİRİMİ
1. Kapasite Raporu
İmalatçı üyelerimizin Kapasite Raporlarının düzenlenmesi, onaylanması, TOBB’ne gönderilmesi, takip edilerek, sonuçlandırılması, Üyeye bilgi verilmesi, Bunlara dayanak belgelerin verilme işlerini takip etmek, yürütmek ve sonuçlandırmak.
2. Ekspertiz Raporu
Mevzuat dahilinde, üyelerimizin talepleri doğrultusunda Odamızca yetkilendirilmiş eksperler aracılığı ile Ekspertiz Raporları düzenlemek ve sonuçlandırmak.
3. Fire ve Zayiat Oranları
Fire, zayiat ve randıman oranları ile ilgili gelen taleplere gerekli araştırmalar (Meslek Komite kararları, Yönetim Kurulu kararları ve diğer odalar ve hukuki emsaller de dikkate alınarak cevaplandırılması.
4.Belge Hizmetleri
Yerli İstekli Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Türk Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Fiili Tüketim Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi ve İmalatçı Belgesi gibi bilumum ihracat ve ithalata dönük belgelerin düzenlenmesi, onaya sunulması

DIŞ TİCARET BİRİMİ
1.Sanayi ve Dolaşım Belgeleri
TOBB Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)’ta; A.TR Dolaşım Belgeleri, Menşe Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, TIR ve ATA Karnesi, EUR-1, Form-A, EAN-UCC Çizgi Kod İşlemleri, .
2.Ticari Heyetler
Yurtdışından gelen ticari heyetler ile ilgili programın oluşturulması, ilgi alanlarına göre ikili iş görüşmeleri için üyelerimize duyurulması, yine aynı şekilde yurtdışına giden ticari heyetler için ilgili programın oluşturulması, o tarihlerde fuar var ise fuarın ziyaret edilmesi ve ikili görüşmeler için alanlarına göre üyelerimizin listelerinin oluşturulması.
3.Burdur AB Bilgi Bürosu
AB ve Türkiye ile ilişkiler çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki son gelişmeler hakkında her türlü bilgi talebini karşılamak, genel olarak halk için bir başvuru noktası olarak hizmet vermek, AB veri tabanlarına erişimi kolaylaştırmak, uzman konuşmacıların katılımıyla AB politikaları ve Türkiye ile ilişkiler konusunda seminerler, çalışmalar, konferanslar düzenlemek, AB Türkiye Delegasyonu ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan yayınların ücretsiz dağıtımını yapmak, AB ve Türkiye arasındaki mali işbirliği hakkında bilgi dağıtmak ve kültürel alışverişi sağlamaya yönelik çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek, Büroya gelen kişilerin sorularını yanıtlamak, bilgi birikimi dahilinde olmayan soruların ilgili kurumlara yöneltilerek cevaplarının istenmesi ve soruyu yöneltenlere ulaştırılması, yıllık faaliyet planı hazırlanması, aylık raporların oluşturulması, yerel gazetelerde haber köşesi için konu araştırılması, yöremize özgü promosyon malzemelerinin hazırlanması, büro ve toplantılar için afiş bastırılması.
4. AB, Kalkınma Ajans v.b. Kurumlara ilişkin Projelerinin Hazırlanması ve Yönetilmesi
AB ile ilgili sitelerden Türkiye için açık olan programları takip ederek çalışma konularımızla ilgili alanlarda projelerin hazırlanması.
5. İhracat ve İthalat Verileri
İhracat yapan firma bilgilerinin güncellenmesi, İl ve iller bazında, aylık, yıllık, yıllar ve sektör bazında İhracat ve ithalat verilerini çıkarmak, Bilgi İşlem Memuru ile paylaşmak, Odamız web sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

İÇ TİCARET BİRİMİ
1. K Yetki Belgesi, İş Makinesi ve Sayısal Takoğraf
Gerek kendi iştigal konusu ile ilgili ve gerekse Ticari amaçlı karayoluyla yolcu, yük ve eşya taşımacılığı yapan,K1, K2,K3, K1*, K2*, K1Ö ve bu minval üzerine ileride ilgili bakanlıkça çıkarılacak belgeleri tanzim etmek, takibini yapmak. Yol inşaat makineleri ile benzer tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile ilgili kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş karayolunca insan, hayvan, yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçların gerçek veya tüzel kişilikler adına tescilini yapmak, bunları takip etmek, sonuçlandırmak. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlardaki takoğraf cihazlarında kullanılan sürücü kartlarının ve ilgili diğer kartların (servis kartı, şirket kartı ve denetim kartı) başvuru, teslim ve takip işlerini yapmak sureti ile sonuçlandırmak.
2. Rayiç Tespitleri
Odamız üyesi ve/veya Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından satın alınacak olan malzeme ve sair ürünler hakkında fiyat araştırmaların yapılarak, cevaplandırılması, Rayiç Fiyat listelerinin onaylanması,
3. Fatura Tasdikleri.
5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 26.maddesinin “b” fıkrası ve Odalar ve Borsalar Birliği Muamelat Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddeleri çerçevesinde ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 20.maddesi hükmüne göre kamu kurumlarına yapılan işlerle ilgili olarak düzenlenen faturaların tutarlarının günün rayiç fiyatlarının uygunluğunun tasdiki yapılmaktadır
4. KOBİ’lere Bilgilendirme Hizmeti
Yurtdışına mal satmak, yurtdışında şirket kurmak isteyen üyelerimize bu konu ile ilgili bilgilendirme yapmak, ilgili ülke hakkında bilgi ve orada temasta bulunulması gereken kurum ve kuruluşların irtibat bilgilerinin temin edilmesi, eğer ilgili ülkede yakın irtibatta olduğumuz kurumlar var ise randevu alarak temas sağlanması.
5. İlimiz Fuar organizasyon ve duyuruları
İlimizde gerçekleştirilecek olan fuarların duyurularının yapılması, üyelere bilgi verilmesi, afişlerin ve broşürlerin bölgemizdeki odalara ulaştırılması, yer planı hazırlanırken firmaya görüşlerimizin iletilmesi.
6. Teşvik ve Destek Duyuruları
Gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve gerekse diğer (Ekonomi Bakanlığı, DEİK, Tübitak, Baka-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, KOSGEB, İŞKUR, TKDK, v.b.) kamu kurum ve kuruluşlardan gelen teşvik ve destekler hususunda çalışmalar yapmak, Elde edilen verilerin Genel Sekreter ve üyelerle paylaşmak.

SİGORTACILIK BİRİMİ
Sigorta Acenteliği
5684 Sayılı kanun gereği; Sigorta acenteliği yönetmeliğine göre kayıtlı sigortacıların uygunluk belgesi işlemlerinin yapılması, sigorta acentelerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadıklarının tespitinin yapılması, Sigortacılık faaliyetleri ile ilgili mevzuatın takip edilerek gerekliklerin yerine getirilmesi.
Mevzuat ve mevzuata uygun şekilde belirlenen ve/veya belirlenecek tarihlerde yapılması gereken Sigorta Acenteliği seçimlerine ilişkin yazışma ve çalışmaları yapmak sureti ile seçimleri sonuçlandırmak, seçim öncesi ve sonrasında gerekli yazışmaları yapmak sureti ile seçim prosedürünün tamamlanmasının sağlanması.

Diğer Yükümlülükler
1.Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Yazışmalar
Odamız ve kendi birimi ile ilgili; Mahkeme, İcra Daireleri, Özel, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen muhtelif yazışmalara gerekli araştırmaları yaptıktan sonra cevabi yazılarını yazmak, imzaya hazır hale getirmek, ilgili kuruluşlara gönderimini sağlamak.
2. Akreditasyon Süreci
Kendi birimi ile ilgili Akreditasyon Sürecine uygun çalışmalar yapar, raporlar, Akreditasyon birimine sunar.
3. Arşiv
Birimi ile ilgili dosya, evrak ve vesaiklerin arşivlenmesini sağlamak. Evrak düzenini sağlamak.
4. Genel Sekreter Tarafından Verilen Oda ile ilgili diğer Görevleri Yerine Getirmek.

Yetkili Personel: Gülsüm DÜNDAR SAĞIR
Telefon: 
0248 234 62 05 Dahili: 117
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.