Skip to main content

Genel Sekreterlik

ÖZET GÖREV TANIMI:
5174 sayılı kanunun 74. maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Genel Sekreter görev sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde odanın organları ve üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkileri yürütür.

SORUMLULUKLAR :
1. Odanın ilgili kanunlara göre verilecek belgeleri düzenlemek ve üyelerle ve tüm kurum ve kuruluşlar ile olan yazışmaları yürütmek.
Fatura suretlerinin onayı, rayiç fiyatlar, bilirkişi ve ekspertiz raporları ile kapasite raporları, kayıtlı üyelerin faaliyet belgeleri ve ihalelere katılım ile ilgili hazırlanan diğer belgeler, sicil suretleri ve kimlik kartları, iş makineleri tescili, ihracat işlemlerinde kullanılan ATR, EUR1, menşe şahadetnameleri vb. gibi dış ticaret belgeleri, K belgeleri işlemleri, Oda üye dosyasındaki evrakların onaylı suretleri, gibi işlemlerin yapılmasını sağlamak ve hazırlanan tüm evrakların kontrol ve imzalarının tamamlanması ve bunlara ilişkin üyelerin veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Odamız kayıtlarından yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak.
2. Oda personelinin özlük işleri ile sicil dosyalarının düzenlenmesi ve saklanması işlerini yürütmek.
Genel Sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde personel kadrolarının belirlenmesi, alımı ve özlük işleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve Yönetim kuruluna sunmak, bunlara ilişkin dosya bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ve takip işlerini yapmak.
3. Odanın bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
Oda bütçesi ile ilgili geçmiş veriler ve gerçekleşmeler göz önüne alınarak gelecek yılın bütçesinin oluşturulması için kurulan komisyona bilgi ve verilerin sunumunu sağlamak.
4. Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarında konuların mevzuata uygunluğu ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak. Alınan kararları uygulamak ve mevzuata uygunluğu konusunda görüş bildirmek.
Odamız organlarının toplantılarını ve bu toplantılarda alınan kararların uygulanmasını ve arşivlenmesi ve usul ve yönetmelikler çerçevesinde kayıtların tutulmasını sağlamak ve kontrol etmek.
5. Yönetim Kurulu Başkanının yapacağı her türlü açıklama ve görüş bildirimi ile ilgili verileri sunmak ve sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak.
Odamızın yetkili organlarının güncel konular ile ilgili yapacakları her türlü yazılı ve sözlü açıklamalar için konu ile ilgili bilgilerin derlenip, toplanması ve odamızın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde raporlanmasını sağlamak.
6. İlin ve Ülkenin ekonomisi ile ilgili güncel ekonomik verilerin oluşturulmasını sağlamak.
Oda Yönetim Kurulu, meclis ve meslek komite üyelerimizin ilimiz ekonomisi ile ilgi tarafımıza ilettikleri görüş ve önerileri dinlemek ve notlar almak, bunları ilgili ve yetkili organlara raporlamak, ayrıca ilgili organların çeşitli konularda talep edilen bilgileri kendilerine tedarik etmek.
7. Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak.

Sedat ÖZ
Genel Sekreter
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
0 248 234 62 05 (114)

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.