Skip to main content

Yerli Malı Belgesi

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşaması ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçiliği ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler yerli malı olarak kabul edilir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir. Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları uyarınca düzenlenen belge için aşağıdaki belgeler ile odamıza müracaat edilebilir.

Başvuru Evrakları:

 • Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler
 • Sanayi Sicil Belgesi sureti
 • İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti
 • Yerli Katkı Oranı hesabı için onay veren Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci  Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirin ruhsat suretleri
 • Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti(diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri)
 • Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi  sureti     
 • Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)
 • Müstahsil makbuzu veya fatura sureti
 • Maden Ruhsatı sureti
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ninZiraat Bankası Akay Şubesi     TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32   hesap numarasına  Yerli Malı Belgesi Tasdik  Ücreti olarak firma adına yatırılacak olan; 900 TL’lik banka dekontu veya ödeme çıktısı,
 • Burdur Ticaret ve Sanayi Odası; Ziraat Bankası Burdur Şubesi  TR78 0001 0000 5834 4822 1650 02  hesap numarasına Yerli Malı Belgesi Tasdik Ücreti olarak firma adına yatırılacak olan,  750 TL’ lik  banka dekontu veya ödeme çıktısı.

DOKÜMANLAR ______

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek1)

Yerli Malı Belgesi için Taahhütname (Ek2)

Katkı Oranı Hesaplama Cetveli (Ek3)

____________________________________________
Yetkili Personel: Gülsüm DÜNDAR SAĞIR
Telefon: 
0248 234 62 05 Dahili: 117
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.