Skip to main content

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

ÖZET GÖREV TANIMI:
Burdur’un medya kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek ve Burdur'un çalışmaları ve vizyonu ile ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışmak. Bu çalışmayı basına yönelik bülten ve duyuruları, basın toplantıları, Yılda bir yayınladığımız BUTSO-Burdur Ticaret ve Sanayi Odası dergisi yapmak. BUTSO dergisine reklam alınması ve tahsilatların takibinin yapılması. BUTSO' da düzenlenen toplantı ve diğer organizasyonların gerçekleş-tirilmesinin sağlanması. Toplantılarda konuşmacılar için metin hazırlanması, basın toplantılarının düzenlenmesi.

SORUMLULUKLAR:
1. Yerel ve Ulusal Gazetelerin Her gün Basın Bölümünce İncelenmesi
Yerel ve ulusal gazetelerin her gün basın bölümünce incelenmesi, Burdur, BUTSO'yu ve TOBB’u ilgilendiren haber yazı röportaj makale vb. kopyaları alınarak önce Genel Sekreterlik, ardından Yönetim Kurulu Başkanlığının bilgilendirilmesi, daha sonrada arşivlenmesi.
2. Haftalık aylık ve günlük olarak odamız kütüphanesine gönderilen yayınların takip edilmesi ve incelenmesi
Haftalık aylık ve günlük olarak odamıza gönderilen ekonomi ve kurumsal yayınların takip edilerek incelenmesi Burdur'u ve BUTSO’yu ilgilendiren haberlerin Genel Sekreterlik bilgisine sunulması ve basın arşivi oluşturularak oda kütüphanesinde arşivlenmesi.
3. Basın bültenlerinin hazırlanması.
Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Sekreterliğin gerek duyduğu zamanlarda odaya ilişkin bilgilerin ve odada yapılan etkinlik ya da ziyaretlerin basın bülteni olarak fax ve e-mail yoluyla duyurulması. Bu duyuruların odamız web sayfasında yayınlanması.
4. Basın toplantıları ve diğer toplantı organizasyonlarının gerçekleştirilmesi.
Görsel, yazılı ve internet ortamında faaliyet gösteren medya kuruluşlarının, iletişim araçları kullanılarak basın toplantılarına davet edilmesi; toplantı programını izlemeleri hususunda çalışmalarını kolaylaştırıcı imkanların sağlanması, toplantılarda fotoğraf çekilmesi.
Odamızda düzenlenen basın toplantıları ve diğer toplantı organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması.
5. Basın ile ilişkilerin yürütülmesi.
Odamızın basınla olan her türlü ilişkilerinin yürütülmesi, (bilgi taleplerinin karşılanması organizasyonların duyurulması vb.) Basında çıkan gerek Odamızı ve gerekse TOBB ilgilendiren haber kupürlerini Basın Panosunda yayınlar.
6. BUTSO dergisinin yayınlanması ve dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
Yılda bir yayınlanan BUTSO dergisi içeriğinin oluşturulması ve yayına hazır hale getirilmesi. Basım işleminden sonra dağıtımının yapılmasının sağlanması. Dergi içeriğinde yayınlanan reklamların takibi ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
7. Tebrik ve Taziye yazılarının mesajlarının hazırlanması ve gönderilmesi.
Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Sekreterliğin gerek duyduğu zamanlarda oda ile ilgili bilgilerin (fuar, toplantı, duyuru vb.) ve odada yapılan etkinliklerin basın bülteni olarak yazılması, ilgili basın kuruluşlarına gönderilmesi, duyuruların gerek görüldüğünde web sayfasında yayınlanmasının sağlanması. İl geneli ve Türkiye çapında kurum ve kuruluşların düzenlediği fuar, etkinlik, yıldönümü, kuruluş etkinlikleriyle, ölüm, anma törenleri, kaza, hastalık, terfi, atama vb. konular takip edilerek Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı bilgilendirilerek tebrik taziye mesajlarının yazılması, gönderilmesi, talimat doğrultusunda yerel basına da konu ile ilgili ilan verilmesinin sağlanması.
8. Toplantı ve diğer organizasyonların düzenlenmesi.
Odamızca düzenlenen toplantıların davet yazılarının hazırlanarak, üyelerimize, kurum ve kuruluşlara duyurulması, katılımın sağlanması için çalışılması, toplantılardan elde edilen bilgilerin üyelerimize duyurulması. Düzenlenecek toplantı ile ilgili olarak toplantı salonunun hazırlanması, toplantı sonrası toplantı kayıtlarının deşifre edilmesi.
9. Odanın çıkardığı görsel yayınların hazırlanması, baskıya verilmesi ve dağıtımının yapılmasının sağlanması.
Odamızın çıkardığı görsel yayınların hazırlanması aşamasında tüm etkinliklerin yerine getirilmesi, içeriklerinin düzenlenmesi, reklam veren kuruluşlar ile irtibata geçilmesi, yayınlarının basımının gerçekleşmesinin sağlanması. Daha sonrasında bu yayınların dağıtımın yapılması,
10. Odamızın katılımcı olduğu fuarlarda görev alınması.
Odamızın katılımcı olduğu fuarlarda standın hazırlanması, fuar süresince stantta görev alınarak odanın temsil edilmesi.
11. Odamız web sayfasına duyuru ve haberlerin girişinin yapılması.
Odamıza diğer kurum ve kuruluşlardan gelen duyuruların Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Sekreterlik makamının talimatları doğrultusunda basın bülteni olarak yazılarak Odamız web sayfasında yayınlanmasının sağlanması.
12. Kurum içi diğer işler.
İhtiyaç duyulduğunda odamızda gerçekleştirilen faaliyetlerin takibi, yabancı ve ulusal düzeydeki ziyaretlerde ziyaretçilere verilecek hediyelerin hazırlanması, toplantıların içeriğinin tutulması, fotoğraf çekimi vb. işlerin yapılması.
13. Gerek Oda Personeline, Gerekse Oda Üyelerinin Yararına Olabilecek Projeler Yürütmek.
Odamız bünyesinde gerçekleştirilen, üyelerimize ve Burdur Ekonomisine yönelik gerçekleştirilen organizasyonların her aşamasında görev almak.
14. Odanın Gerek Yerel, Gerekse Ulusal düzeyde, Dış İlişkilerini Yürütmek.
Odamızın yurtiçi ve yurt dışı odalar ve diğer kurumlarla olan ilişkilerini yürütmek. İlgili faaliyetlerin her aşamasında yer almak. Bu odalarla yapılan yazışmaları yapmak. Yabancı odalardan gelen yazıların çevirisini yapmak,
15. Genel Sekreterlik Tarafından Verilen Oda ile ilgili Diğer Görevleri Yerine Getirmek.

Haluk SAĞLAM
Basın ve Halkla İlişkiler Memuru
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
0 248 234 62 05 (132)

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.