Skip to main content

Burdur TSO Yönetim Stratejisi

5174 Sayılı Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Kanunu çerçevesinde kurulmuş ve Kamu Kurumu Niteliğinde bir Meslek Örgütü olan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası;

 • Kamunun kendisine vermiş olduğu görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek için gerekli şartları oluşturmuş, organizasyonel yapısını buna göre düzenlemiştir.
 • Oda, günümüzde çağ dışı kalan, klasik yönetim anlayışından sıyrılarak, çağdaş yönetim anlayışı olan Kurumsal Yönetişim ilkelerini benimsemiştir.
 • Oda, Toplam Kalite Yönetim Sistemini, Kurumsallaşmasının aracı olarak benimsemiş ve uygulamaktadır.
 • Oda kaynaklarını optimal biçimde kullanabilmek için, “bilgi”nin öneminin farkındadır. Almış olduğu kararlar ve geliştirmiş olduğu politikaların gerçekçi ve tutarlı olması için; sağlıklı verilerden elde edilmiş bilgilere dayandırılması gerektiğine inanmaktadır.
 • Oda, tanımlamış olduğu vizyona ulaşabilmek için, orta vadeli Stratejik Planını hazırlamış ve uygulamaktadır.
 • Oda sanayi, iç ve dış ticaretle ilgili belgelerin satış, düzenleme ve onaylama işlemlerini gerçekleştirerek, ticaret ve sanayinin mevzuata uygun biçimde yürümesine katkı sağlar.
 • Üyelik prensibi ile meydana gelmiş olmasından dolayı; Misyonu çerçevesinde, hizmet yelpazesini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendirir.
 • Bölgesel Kalkınmadaki rolünü etkin biçimde yerine getirmek için, Sosyal Sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 • Oda, güncel teknolojileri takip eder, hizmetlerin sunumunda yeni teknolojileri kullanır.
 • Oda, etkin ve sürekli iletişim halinde olabilmek için, üyelerinin tüm bilgilerini güncel tutmaya yönelik süreçlerini/prosedürlerini tanımlamıştır.
 • Üyesinin her türlü bilgisi odanın güvencesi altındadır. Bilgi güvenliği konusunda, risklerini belirlemiş, gerekli yasal ve teknolojik tüm tedbirleri almıştır.
 • Oda, kurumsal performansın çalışanlarla doğrudan ilişkisinin bilinciyle, insan kaynağını en iyi biçimde yönetmek üzere sistemini kurmuştur.
 • Oda yıllık bütçesinin hazırlanmasını ve dönem içerisindeki muhasebe hareketlerini, “TOBB Bütçe Muhasebe Yönetmeliği” çerçevesinde yerine getirir.
 • Gelirlerinin neredeyse tamamı Üye Aidatları ve Kamu Ajanlığından oluşan odanın mali yönetim anlayışı sıfır risk içeren yatırım araçlarıyla şekillenmektedir.
 • Oda, özellikle hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkiyecek olan, mal ve hizmetlerin satın alınmasında, kurumun çıkarlarını koruyan ve şeffaflığı sağlayan süreç/prosedürlerini tanımlamıştır.
 • Üyelerinin işlerini geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla, sektörel Networkler oluşturur.
 • Üyelerinin çıkarlarını korumak üzere, onları her türlü platformda temsil eder.
 • Üyelerinin rekabet avantajı elde edebilmeleri için, ihtiyaç duydukları bilgi ve danışmanlık desteği verir.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.