1.5 Burdur TSO Haberleşme ve İletişim Politikası

Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda;
Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

Oda, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken;

  • (SMS) Kısa mesaj,
  • Elektronik posta,
  • Telefon,
  • Faks,
  • Web sayfası
  • Sosyal Medya
  • Yıllık Faaliyet Raporu
  • Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını

kullanmaktadır.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.