KTO Karatay Üniversitesi ile Eğitim İş Birliği Protokolü

Amaç
Madde 1- (1) Bu protokolün amacı, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans, Ön lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde katılacakları ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak ahilik bursu ve ödeme şartlarını belirlemektir.

Taraflar
Madde 2- (1) Bu protokolün tarafları KTO Karatay Üniversitesi ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası yönetimidir.
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
Madde 3- (1) Burdur Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Ön lisans programlarına Üniversitemize kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacaktır,
(2) KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve ön lisans programları ile ilgili alan ve duyuruların; bu protokol kapsamında Burdur Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine elektronik posta, telefon, kısa mesaj, afiş ve benzeri yollarla bildirilmesinden Burdur Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur.
(3) Bu protokol kapsamında lisans ve ön lisans programlarına kayıt hakkı elde eden üyeler, birinci derece yakınlarına ve eşlerine ahilik bursu, üyenin kayıtlı olduğu Odadan güncel tarihli yetki belgesi aslım getirmesi ile bu yetki belgesini her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile sağlanır.
(4) Bu protokol çerçevesinde Burdur Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, üyelerin birinci derece yakınlarına ve eşlerine sağlanan imkânlar, kayıt hakkı elde edenlerin Lisans ve Ön lisans program ücreti ve ücretin taksitlendirilmesine ilişkindir. Başvuranların programa kabulü vb konularda KTO Karatay Üniversitesi Lisans Ön lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Üniversitenin ilgili birimlerinin kararları ve ilgili mevzuat uygulanır.

Protokolün süresi
Madde 4- (1) İşbu protokol 2019-2020 akademik yılında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Yürürlük
Madde 5- İşbu protokol, 5 (beş) madde, 1 (bir) sayfadan ibaret ve 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş olup, imzalanmakla yürürlüğe girer.

01.07.2019

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.