Skip to main content

SİZLERİ KADIN VE/VEYA GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULUNDA GÖREV ALMAYA DAVET EDİYORUZ

Bir nevi Ahilik kültürünün yeniden yaşatılması ve tecrübe sahibi iş insanlarımızın tecrübelerini genç kuşaklara aktarılmasına öncülük eden gerek Kadın ve gerekse Genç Girişimciler Kurulu üyelerimiz yapacağı çalışmalar ile genç girişimcilere önderlik edeceklerdir. 

Bu sebeple böylesine önemli bir görevi üstlenebilmek adına aşağıdaki yaş sınırları içinde kalan gerek kadın ve gerekse genç üyelerimiz  08 EYLÜL 2023 Tarihine kadar http://girisimcilik.tobb.org.tr  internet adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt yaptıran üyelerimiz 19 EKİM 2023 Tarihinde TOBB İL KADIN ve GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE katılacaklardır.  (Konu ile ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.)

 

KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU

Kimler üye olabilir

18 yaşından gün almış Ticaret Siciline kayıtlı gerçek kişi veya tüzel kişilerin (şirket, kooperatif ) ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü olanlar   

GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU

- Kimler üye olabilir

- 18 yaşından gün almış, 40 yaşını aşmamış Ticaret Siciline kayıtlı gerçek kişi veya tüzel kişilerin (şirket, kooperatif ) ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü olanlar   

GÖREVLERİ NELERDİR

 • İlimizdeki KADIN ve/veya GENÇ Girişimci sayılarının artırılması, Girişimci sayısının çoğaltılmasına yönelik politikaların belirlenmesi,
 • Girişimcilik kültürünün artırılmasına öncülük etme,
 • Girişimci ruhlu kişilere girişimcilik bilgileri verme, girişimcilik konulu eğitim, seminer ve panel düzenleme,
 • İldeki Lise, Üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri ve panelleri düzenleme,
 • Girişimcilik konulu kitapçıklar ve CD hazırlama,
 • Birlik tarafından hazırlanan Girişimcilik bilgilerini web adresinde yayınlama ve portalı güncel tutma,
 • Kadın girişimcileri, başarılı girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,
 • Koçluk sistemi geliştirme,
 • İl ekonomisine katkıda bulunacak sektörleri belirleme, bu sektörlere kadın girişimcileri yönlendirme,
 • Konu ve özelliklerine göre çalışma grupları kurma,
 • TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından alınmış kararları il satında uygulanmasını sağlama ve duyurma.

Not : Görevlerin yerine getirilmesindeki finansal destek Odalarımız aracılığı ile sağlanacaktır.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen "05.02-6834" sayı "TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri" konulu yazıda:

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri Oda/Borsalarda 19 Ekim 2023 Perşembe günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu'na üye olmak isteyen adaylar,

3 Temmuz 2023 ve 8 Eylül 2023 tarihlerini arasında TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi (http://girisimcilik.tobb.org.tr/) üzerinden online başvuru yapabileceklerdir. Duyurular, TOBB ve Oda/Borsaların internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi üzerinden yapılan eksiksiz üye başvuruları arasından Meclis Üyesi sayınız kadar belirlenen TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Kararınızın tarih ve karar sayısı eklenerek 22 Eylül 2023 tarihine kadar TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemine tarafınızdan kayıt edilir.

Bu çerçevede, Birliğimiz tarafından söz konusu seçim iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için Oda/Borsalarımıza bilahare kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İl Kurul Üyeleri'nin belirlenmesi kapsamında;
- Oda/Borsa Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve İl Kurul Üyeliği onaylanmış kişilerden oluşan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu seçmen listeleri,
- Her bir Oda/Borsa için belirlenen TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi üye sayısını gösteren seçim kartı,
- Seçimin yapılacağı Oda/Borsa,
- Birlikte seçim yapacak Oda/Borsa,
- İlin, İl İcra Komitesi üye sayıları

TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılacak olup 3 Ekim 2023 tarihinde ilgili Oda/Borsanın hizmet binalarında bulunan ilan yerlerine asılarak ve/veya Oda/Borsaların internet sitelerinde yayınlanarak duyurulacaktır.

İlgili mevzuat kapsamında, Oda/Borsa Yönetim Kurullarınca karara bağlanması gereken itirazlar, Oda/Borsa Genel Sekreterliklerine; Merkez Seçim Kurulu'na yapılacak itirazlar ise TOBB Girişimcilik Müdürlüğü'nün This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e-posta adresine ulaştırılacaktır.

 

İl İcra Komitesi seçimlerine katılabilmek için il Oda/Borsaları veya ilçeler tarafından en az üç kişinin İl Kurul üyesi olarak belirlenmesi esastır.

İl İcra Komitesi üyeliği adaylık başvuruları, 11 Ekim 2023 - 17 Ekim 2023 tarihleri arasında dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte mesai bitimine kadar seçimin gerçekleştirileceği Oda/Borsaya yapılacaktır.

Başvurusunu tamamlamış İcra Komitesi Üyeliği adaylarının yer aldığı liste, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü mesai başlangıç saatinden itibaren seçimin gerçekleştirileceği Oda/Borsaların hizmet binasında bulunan ilan yerlerine asılmak ve/veya internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır.

İl İcra Komitesi asıl ve yedek üyeliği seçimleri, seçmen listesinde en az 3 kurul üyesi bulunan her bir il merkezi ve her bir ilçede Oda/Borsa hizmet binasında gerçekleştirilecektir. Seçmen listesinde toplamda (ilçe Oda+ilçe Borsa) en az 3 kurul üyesi bulunan ilçelerde ise seçimler, seçmen listesinde kurul üyesi daha fazla olan Oda veya Borsa hizmet binasında gerçekleştirilecektir. (Eşitlik durumunda TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uygulanır.)

19 Ekim 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan İl İcra Komitesi Seçimlerinde seçilen asıl ve yedek üyelerin girişleri, seçimi gerçekleştiren Oda/Borsa tarafından 26 Ekim 2023 tarihine kadar TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemine kayıt edilmelidir.

İl İcra Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcıları seçiminin Koordinatör Oda/Borsalarda 31 Ekim 2023 Salı gününe kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.