Kooperatif İşlemleri

KURULUŞ

1. Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. İlgili Bakanlık tarafından onaylı Noterce tastikli Anasözleşme Kitapçığı (5 Adet) 
3. Kooperatifin kuruluşuna izin verilen Bakanlık izin yazısının aslı. 
4. Noterce düzenlenmiş Kooperatifi kuruluşta temsile yetkili kişilerce imzalanmış kuruluş tescil talepnamesi ( 3 Adet) 
5. Kurucu ortakların Kimlik Fotokopileri (4’er Adet) 
6. Kurucu ortakların Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış İkametgah Belgesi aslı (4’er Adet)
7. Kurucu ortakların Nüfus Kayıt Örneği veya Sabıka Kaydı aslı (2’şer Adet)
8. Kurucu ortakların fotoğrafları (2’er Adet) 
 
NOT:
a) Kuruluşuna izin verilen Kooperatif Tarımsal Kalkınma veya Sulama Kooperatifi ise: Kurucu Ortakların Bağlı bulunduğu Ziraat Odası’dan oda kayıt belgesi aslı (1’er Adet)
b) Kuruluşuna izin verilen Kooperatif Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ise: Kurucu Ortakların Bağlı bulunduğu Şöförler Odası’ndan oda kayıt belgesi aslı (1’er Adet)
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.
  
Belgeler:

GENEL KURUL (SEÇİMLİ)

1.   Dilekçe (Kooperatif  yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet)
3.   Noter onaylı Yönetim Kurulu Yetki Kararı (3 Adet)
4.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
5.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet)
6.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı (1 Adet)
7.   Yönetime Seçilenlerin Kimlik Fotokopileri ve İkametgah belgeleri aslı(2’şer Adet)  
8.   Yetkili yönetim kurulu üyelerinin kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi aslı (1 Adet) 
9.   Gündem Maddesi aslı (1 Adet)
10. Gündemin üyelere teslim edilmesi veya duyurulmasına ilişkin belge aslı (1 Adet) 
11. Tahmini Bütçe  
12. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet) 
13. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet)
 
Belgeler:

GENEL KURUL (SEÇİMSİZ)

1.   Dilekçe (Kooperatif  yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
3.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet)
4.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı (1 Adet)
5.   Yönetime Seçilenlerin Kimlik Fotokopileri ve İkametgah belgeleri aslı(2’şer Adet)  
6.   Gündem Maddesi aslı (1 Adet)
7.   Gündemin üyelere teslim edilmesi veya duyurulmasına ilişkin belge aslı (1 Adet) 
8.   Tahmini Bütçe  
9.   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet) 
10. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet)
 
Belgeler:

GENEL KURUL (SEÇİMLİ + ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ)

1.   Dilekçe (Kooperatif  yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet)
3.   Noter onaylı Yönetim Kurulu Yetki Kararı (3 Adet)
4.   İlgili Bakanlık tarafından onaylı Anasözleşme Kitapçığı (5 Adet) 
5.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
6.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet)
7.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı (1 Adet)
8.   Yönetime Seçilenlerin Kimlik Fotokopileri ve İkametgah belgeleri aslı(2’şer Adet)  
9.   Yetkili yönetim kurulu üyelerinin kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi aslı (1 Adet) 
10. Gündem Maddesi aslı (1 Adet)
11. Gündemin üyelere teslim edilmesi veya duyurulmasına ilişkin belge aslı (1 Adet) 
12. Tahmini Bütçe  
13. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet) 
14. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet)
 
Belgeler:

GENEL KURUL (SEÇİMSİZ + ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ)

1.   Dilekçe (Kooperatif  yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet)
3.   İlgili Bakanlık tarafından onaylı Anasözleşme Kitapçığı (5 Adet) 
4.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
5.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet)
6.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı (1 Adet)
7.   Gündem Maddesi aslı (1 Adet)
8.   Gündemin üyelere teslim edilmesi veya duyurulmasına ilişkin belge aslı (1 Adet) 
9.   Tahmini Bütçe  
10. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet) 
11. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet)
 
Belgeler:

GENEL KURUL (SEÇİMLİ + TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ)

1.   Dilekçe (Kooperatif  yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet)
3.   Noter onaylı Yönetim Kurulu Yetki Kararı (3 Adet)
4.   Tüzük değişikliğine ilişkin Noter onaylı Yönetim Kurulu Yetki Kararı (3 Adet)
5.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
6.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet)
7.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı (1 Adet)
8.   Yönetime Seçilenlerin Kimlik Fotokopileri ve İkametgah belgeleri aslı(2’şer Adet)  
9.   Yetkili yönetim kurulu üyelerinin kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi aslı (1 Adet) 
10. Gündem Maddesi aslı (1 Adet)
11. Gündemin üyelere teslim edilmesi veya duyurulmasına ilişkin belge aslı (1 Adet) 
12. Tahmini Bütçe  
13. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet) 
14. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet)
 
Belgeler:

GENEL KURUL (GEÇMİŞ)

1.   Dilekçe (Kooperatif  yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet)
3.   Noter onaylı Yönetim Kurulu Yetki Kararı (3 Adet)
4.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
5.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet)
6.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı (1 Adet)
7.   Yönetime Seçilenlerin Kimlik Fotokopileri ve İkametgah belgeleri aslı(2’şer Adet)  
8.   Yetkili yönetim kurulu üyelerinin kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi aslı (1 Adet) 
9.   Gündem Maddesi aslı (1 Adet)
10. Gündemin üyelere teslim edilmesi veya duyurulmasına ilişkin belge aslı (1 Adet) 
11. Tahmini Bütçe  
12. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet) 
13. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet)
 
Belgeler:

İSTİFA KARARI

1.   Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa, yerine yedek üyenin atanması, yeni görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   İstifa dilekçesi aslı (1 adet)
4.   Değişen Yönetim Kurulu Üyesi’nin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah belgesi Aslı (2’şer Adet)
 
Belgeler:

BİRLEŞME GENEL KURUL (SEÇİMSİZ)

1.   Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Birleşme kararı alınan Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet)
3.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
4.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet)
5.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı (1 Adet)
6.   Gündem Maddesi aslı (1 Adet)
7.   Gündemin üyelere teslim edilmesi veya duyurulmasına ilişkin belge aslı (1 Adet) 
8.   Tahmini Bütçe  
9.   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet) 
10. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet)
 
Belgeler:

BİRLEŞME GENEL KURUL (BÜNYESİNE ALAN)

1.   Dilekçe (Kooperatif  yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet)
3.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
4.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet)
5.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı (1 Adet)
6.   Gündem Maddesi aslı (1 Adet)
7.   Gündemin üyelere teslim edilmesi veya duyurulmasına ilişkin belge aslı (1 Adet) 
8.   Bilanço 
 
Belgeler:

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1.   Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
4.   Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname.
 
Belgeler:

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VEFATI

1.   Dilekçe (Kooperatif  yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Vefat eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yedek üyenin atanması, yeni görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Versaset ilamı aslı veya Mahkemece onaylı sureti (1 adet)
4.   Değişen Yönetim Kurulu Üyesi’nin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
 
Belgeler:

TASFİYEYE GİRİŞ

1.   Dilekçe (Kooperatif  yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)
3.   Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
4.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet)
5.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı (1 Adet)
6.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Tasfiye ve Yetki Kararı (3 Adet)
7.   Tasfiye Kuruluna Seçilenlerin Kimlik fotokopileri ve İkametgah belgeleri aslı (2’şer Adet)
8.   Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan kooperatif unvanı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi aslı (2 Adet)
9.   Gündem Maddesi (2 Adet)
8.   Tahmini Bütçe
10. Tasfiye Giriş Bilançosu aslı (1 Adet)  
11. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet) 
12. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Aslı (1 adet)
13. ……….TL’lik Vergi Dairesine yatırılan Damga Vergisi Makbuzu Aslı  
14. Tasfiyeye giriş ilan formu
 
Belgeler:

TASFİYE SONU TERK

1.    Dilekçe (Kooperatif  yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.    Noter onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)
3.    Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
4.    Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet)
5.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı (1 Adet)
6.    Yetkililerce imzalı Tasfiyeye sonu bilançosu aslı (1 Adet)
7.    Gündem 
8.    Gündemin üyelere duyurulması ile ilgili gazete aslı veya elden tebliğ listesi veya askı tutanağı aslı (1 Adet)
9.    Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan Borcu Yoktur Yazısı Aslı (1 Adet)
10.  Tasfiye Memurlarınca imzalı Mal Beyanı (1 Adet)
11. ……….TL’lik Vergi Dairesine yatırılan Damga Vergisi Makbuzu Aslı
 
Belgeler: