Gerçek Kişi İşlemleri

KURULUŞ

1. Dilekçe 
2. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan vergi mükellefiyetini gösteren belge aslı (2 Adet)
3. Bilanço esasına göre tutulan kanuni defterlerin Noter tastik fişlerinin aslı veya defterlerin ilk sayfalarının fotokopisi (1’er Adet)
4. Noterlikçe düzenlenen Tescil Talepnamesi aslı (2 Adet)
5. Kimlik Fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü’nden İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
6. Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet)
7. 26.25 TL’lik Vergi Dairesi’ne yatırılan Damga Vergisi Makbuzu aslı
8. Fotoğraf (3 Adet) 
 
Not: Faaliyet konuları arasında; müteahhitlik, doğalgaz, proje hazırlanması var ise işletme    
        hesabına göre vergilendirilenlerin odaya kayıt tescili yapılabilmektedir.
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.
 
Belgeler:

ŞUBE AÇILIŞI

1. Dilekçe 
2. Merkezin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınan kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içersinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (1’er Adet)
3. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Tüzüğü’nün 120. maddesine göre alınan belge aslı 
4. Şubenin bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan mükellefiyet belgesi aslı (2 Adet)  
5. Noterlikçe düzenlenen Tescil Talepnamesi (2 Adet)
6. Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet) 
7. Kira kontratı aslı veya işyeri kendisine ait ise tapu fotokopisi (1 Adet)
8. Fotoğraf (2 Adet)
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.
 
Belgeler:
MERKEZİ BURDUR'DA BULUNAN ŞAHIS İŞLETMESİNİN BURDUR'DA ŞUBE AÇILIŞI:
1. Dilekçe
2. Şubenin kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan vergi mükellefiyetini gösteren belge aslı (2 Adet)
3. Noterlikçe düzenlenen Tescil Talepnamesi aslı (2 Adet)
4. Kimlik Fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü’nden İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)

Belgeler:

ŞUBE KAPANIŞI

1.  Dilekçe 
2.  Vergi Dairesinden İş bırakma beyannamesi (1 Adet)
3.  Mal beyannamesi (1 Adet) 
 
Belgeler:

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1.   Dilekçe 
2.   Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan vergi mükellefiyetini gösteren belge aslı (2 Adet)
3.   Evlilik yoluyla Soyadı değişen Ortağın; Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü’nden alınan İkametgah Belgesi aslı ve Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)
4.   Ad ve Soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya Noter onaylı sureti (2 Adet)
5.   Yeni çıkartılan Kimliğin Fotokopisi, İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)
 
NOT:
Adı veya Soyadı değişikliği Mahkeme Kararı ile değişiyorsa; Mahkeme Kararı Aslı veya Mahkeme yada Noter Onaylı Örneği, Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü’nden alınan   Nüfus Kayıt Örneği aslı ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
 
Belgeler:

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe 
2. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan vergi mükellefiyetini gösteren belge aslı (2 Adet) 
3. Noterlikçe düzenlenen tescil talepnamesi (1 Adet)
 
Belgeler:

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe 
2. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan vergi mükellefiyetini gösteren belge aslı           (2 Adet)
3. Noterden Tescil Talepnamesi (1 Adet)
 
Belgeler:

ÜNVAN VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe
2. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan vergi mükellefiyetini gösteren belge aslı (2 Adet)
3. Noterlikçe düzenlenen Tescil Talepnamesi (1 Adet)
4. Evlilik yoluyla Soyadı değişen Ortağın; Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü’nden alınan İkametgah Belgesi aslı ve Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)
5. Ad veya Soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya Noter onaylı sureti (2 Adet)
6. Yeni çıkartılan Kimliğin Fotokopisi, İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)

Belgeler:

ÜNVAN VE İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe 
2. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan vergi mükellefiyetini gösteren belge aslı           (2 Adet)
3. Noterden Tescil Talepnamesi (1 Adet)
 
Belgeler:

ÜNVAN, ADRES, SERMAYE, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe
2. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan vergi mükellefiyetini gösteren belge aslı (2 Adet)
3. Noterlikçe düzenlenen Tescil Talepnamesi (1 Adet)
4. Evlilik yoluyla Soyadı değişen Ortağın; Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü’nden alınan İkametgah Belgesi aslı ve Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)
5. Ad veya Soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya Noter onaylı sureti (2 Adet)
6. Yeni çıkartılan Kimliğin Fotokopisi, İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)

Belgeler:

ADRES VE SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe
2. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan vergi mükellefiyetini gösteren belge aslı (2 Adet)
3. Noterlikçe düzenlenen tescil talepnamesi (1 Adet)

Belgeler:

MERKEZ NAKLİ

1.   Dilekçe 
2.   Bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu’ndan Sicil Tüzüğü’nün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi.
3.   Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu’nca tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri.
4.   Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınan vergi mükellefiyetini gösteren belge aslı (2 Adet)
5.   Noter onaylı imza beyannamesi aslı (2 Adet)
6.   Kimlik Fotokopisi  ve İkametgah Belgelesi aslı (2’şer Adet)
7.   Fotoğraf (3 Adet)
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.
 
Belgeler:

SİGORTA ACENTELİĞİ

1.  Dilekçe 
2.  Acentelik Sözleşmesi (2 Adet) 
3.  Noter Onaylı Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet)
4.  Daha önce tescil edilmiş ve acenteliği devam eden Sigorta Acentelerinden alınmış muvafakatname belgelerinin aslı.
 
Belgeler:

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1.  Dilekçe  
2.  Noter onaylı Fesihname (2 Adet)  
 
Belgeler:

TERK İŞLEMLERİ

1.  Dilekçe 
2.  Vergi Dairesinden İş bırakma beyannamesi (1 Adet)
3.  Mal beyannamesi (1 Adet) 
 
Belgeler:
VEFAT DURUMUNDA TERK İŞLEMLERİ:
1. Dilekçe
2. Vergi Dairesinden İş bırakma beyannamesi (2 Adet)
3. Mal Beyannamesi (1 Adet)
4. Veraset ilamı
5. Varislerin Kimlik Fotokopileri (1’er Adet)

Belgeler: