2015 Yılı Faaliyet Raporu

2015’DE ODA
2015 yılında yeni kaydettiğimiz 219 adet üye ile birlikte, toplam üyemiz 2520 adet olmuştur. Burada belirtebileceğimiz, bir nokta şu ki; firmaların büyüklük ve nitelikleridir. Geçmiş yıllara göre, büyük kapasiteli firma üyelikleri giderek artmaktadır. Bu tür memnuniyet verici gelişmeye rağmen; halen, Burdur ekonomisini rahatlatacak ve büyümeye geçirecek sayıda şahıs ve şirket firmalarına büyük ihtiyacımız vardır.

ODA HİZMET KALİTESİ
Biz 2005 yılında yeni yönetimimizi kurduğumuzdan bu yana, hizmet kalitemizi arttırmak için gerekli çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda, 2007’de ISO 9000 belgemizi aldık. Sonrasında da Uluslararası 5 yıldızlı hizmet markası olan Akreditasyon belgemizi aldık. 2015 yılında da TOBB sistem denetçisi tarafından yürütülen kriter denetimlerinden geçerek, onaylandık. Büro ve yönetim alanlarımızda büyük bir tadilata geçerek, hizmet katımızı üçe çıkardık. Akreditasyon ve iletişim birimlerimizi, yabancı dili olan, nitelikli bir elemanla da güçlendirdik.

EĞİTİM
Oda, yönetimi ve şahsım olarak, eğitime her zaman önem vermekteyiz. Personelimiz için, belirlenen her türlü eğitim programlarını düzenli olarak, uzmanlar tarafından sağlamaktayız.
Üyelerimizin eğitimi konusuna da büyük önem veriyor ve hiçbir masraftan kaçınmadan alanında uzman eğitimcilerle programlar düzenliyoruz. Ancak ne yazık ki; üyelerimizden beklediğimiz ilgiyi göremiyoruz. Ama vazgeçmiyoruz. Katılımı da bir şekilde artıracağız. Zira, verimlilik ve kalkınma, mutlaka eğitimden geçmektedir.
Bu anlamda; üyelerimizin vizyonel ve inovatik düşünce gelişimlerine katkı sağladığına inandığımız, yurt içi-yurt dışı geziler ve fuar ziyaretleri yapıyoruz.

MESLEK GRUPLARI
Odamız üyeleri, 13 Meslek Grubu içinde yer almaktadır. Bu gruplarımızla ilgili, anket çalışmaları ve yüz yüze çalışmalar yapıyor, tüm gruplara düzenli olarak ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu şekillerde üyelerimizi dinliyor, sorunlarını tespit ediyoruz.
Gruplardan aldığımız çözüm önerileri ile birlikte, yetkililerle bir araya gelerek, sorunların çözümlerine çalışıyoruz. En son Sigortacı, Sürücü Kursları, Yurt ve Pansiyon işletmecilerimizin sorunları üzerinde çalışmalarımızı tamamladık.

HİZMET BİRİMLERİ
-K BELGELERİ: İlimiz Nakliye sektörü olarak, Türkiye çapında büyük paya sahip illerden biridir. Odamız, Şubat-2006 tarihinden bu yana, T.C.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen 55 Odadan biri olarak, K Türü Yetki Belgesi düzenlemekte olup, halen bu görevini sürdürmektedir.
-TANITIM VE YAYIN ÇALIŞMALARI: Üyelerimizle ve halkımızla iletişime büyük önem veriyoruz. Halkımıza, bir yandan ekonomik, ticari ve yatırım alanları konusunda ufuk açıcı çalışmalar yaparken, diğer yandan kültürel hizmetler de vermeye çalışıyoruz.
-WEB SİTESİ: Bu önemin gereği olarak, her geçen gün geliştirdiğimiz, zenginleştirdiğimiz bir WEB Sitemiz bulunmaktadır.
-DERGİ YAYINI: Dergi yayıncılığını düzenli şekilde yapıyoruz. 22 sayıya getirdik. Sayfa sayısını 70’e çıkardık. Her biri, ciddi araştırma ve analizler içeren kapak konusu ve zengin haberleri ile İlimizde gündem oluşturacak niteliktedir.
-KİTAP YAYINLARI: Sosyal sorumluluk gereği, Üyelerimize ve Halkımıza kültürel hizmetler de sunmaktayız. Göreve geldiğimizden bu yana, her biri kendi alanında bir değer olan kitaplar yayınladık. 13. Kitabımız, fotoğraflarla Burdur Tarih-Kültür Albümü olarak baskıya hazırlanmaktadır.
-COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMALARI: Yöresel Ürünler bakımından ilimiz çok zengindir. Bu zenginliklerin, Burdur ekonomisine kazandırılması, Burdur’un tanıtımı ve markalaşması açısından değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda; CEVİZ EZMEMİZE VE BURDUR ŞİŞ KÖFTEMİZE Coğrafi İşaret kazandırdık. Coğrafi işaret almadan önce; 3-4 esnaf, yıllık 1-2 ton kadar üretim yaparken. Coğrafi İşaret aldıktan sonra, 25 kadar esnaf ve yıllık 40 tonun üzerinde üretim ve satışı yapılmaktadır.
-KADIN ve GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULLARI: Kurullarımız, kadın ve genç girişimcilerimizin artırılması ve eğitim çalışmaları faaliyetlerinde bulunuyorlar.

TANITIM VE FUARLAR
-BURDUR FUARI: Özellikle, Burdur’un önde gelen sektörlerine ilişkin Fuarlara, katılıyoruz. Üyelerimizin de katılımlarını sağlıyoruz. İlimiz Hayvancılığı, sütçülüğü ve tarım makineleri konusunda hazırlanan Teke Yöresi Canlı Hayvancılık ve Süt Teknolojileri Fuarına destek veriyoruz.
-YÖREX: Antalya’da 6.sını yaptığımız YÖREX’e her yıl katılıyoruz. Bu fuardan, yöresel ürünlerimizin tanıtımı ve ticari kimlik kazanması bakımından büyük faydalar sağlıyoruz.
-MERMER FUARLARI: Mermer Fuarı olarak İzmir, İstanbul ve yurtdışında özellikle Çin Fuarlarını önemle takip ediyor ve katılıyoruz. Fuarlarda iş bağlantıları, geri dönüşümler alıyoruz. Fuarlır, uluslararası tanıtım bakımından da büyük faydalar sağlıyor.
- BURDUR GÜNLERİ: Ankara’da Burdur Günleri düzenlemesine katılıyor ve Oda olarak stant açıyoruz. İyi hazırlandığında önemli faydalar, dönüşümler sağladığını görüyoruz.
-İŞ’TE BURDUR TV PROGRAMI: İlimizin tanıtıma büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyaca cevap verecek çalışmalarımızdan en etkili olanı Televizyon programları oldu. Çekimlerini kendimiz düzenleyerek, Kanal 32 ve Kanal 15 bölgesel Televizyonlarda yayınladık, yayınlamaya devam edeceğiz. Yayınlanan programlara ilişkin, halkımızdan olumlu ilgi ve olumlu tepki alıyoruz.
-YURT İÇİ-DIŞI GEZİLER: Gezilerin önemi ve kazandırdıkları nedeniyle özel önem veriyoruz. Gezilerin, dünyayı tanıma, ufuk açıcı ve vizyon kazandırıcı sonuçlarını da alıyoruz.

OSB VE TEŞVİKLER
-Burdur’un gelişimi, yatırımların artması için, komşu illerden daha fazla teşvik almayı sağlayacak şekilde TR61 3. Bölge teşvik sistemini aldık. Bunun için, tüm STK’larla ve Milletvekillerimizle birlikte çok çalıştık ve başardık.
- 2. OSB’nin istimlak ve alt yapı çalışmalarını tamamladık. Yatırımcı için hazır haldedir. Yaklaşık %50 tahsis de yaptık. Kalanı için yatırımcı bekliyoruz. Yatırımcımızın 4. Bölge teşviklerinden yararlanabilmesi için de ayrıca OSB çalışmalarına büyük önem veriyoruz.
-Mermercilik ve Hayvancılık İhtisas OSB’lerini ve Sektörlerde kümelenmeleri önemsiyor ve bu konularda gündem oluşturma çalışmaları içinde olduk ve buna devam edeceğiz.
-BÖLGESEL OSB: Antalya-Burdur-Isparta arasında, üç il yetkilileri olarak, bir bölgesel OSB üzerinde çalışıyoruz. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ile geçen haftalarda yaptığımız araştırma çalışmalarında, Ağlasun bölgesinde bir uygun yer belirledik. Çalışmalarımız devam ediyor.

İHRACAT
Burdur tarım ürünleri (Fasulye, Sera ürünleri), tarım makineleri, Çimento, Mermer gibi üretimlerinde başta olmak üzere, Çelik İskele, Mermer Makineleri, tarım makineleri, silah, müzik aletleri ihracatı yapılmaktadır.
2013 : 470 Milyon Dolar (Mermer: 253.4 milyon Dolar-BAİB)
2014 : 495 Milyon Dolar (Mermer: 337.5 milyon Dolar-BAİB)
2015 : Yaklaşık 450 Milyon dolar olarak gerçekleşeceği görülmektedir.

TİCARİ ALANLAR
Şehrimizin öteden beri, cadde, trafik, kaldırım, oto park, ticari alan gibi sorunları bulunuyor. Bunların çözümü için halkımızın görüşlerini ortaya çıkaran ANKETLER yaptık. Sorunları ve çözüm önerilerimizi yetkililere toplantılar ve dergi yayınlarımız ile ilettik.

ODA-ÜNİVERSİTE-SANAYİCİ
25 Bin öğrenciye ulaşan Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizin, Burdur Merkezde 14 bini kalmaktadır. Yurt, pansiyon, apart, eğlence işletmeciliği vb şekildeki hizmet sektörüne ve ticarete büyük katkıları vardır. Bunların daha da geliştirilmesi için tüm yetkililerle çalışıyoruz.
MAKÜ’nün; Veteriner Fakültesi, Hayvan hastanesi, Yerli Keçi Irkı gelişimi ve Laboratuar hizmetleri ile birlikte, Sanayiciye, Ar-Ge ve danışmanlık şeklinde katkıları, artarak devam edecektir. En son ele almakta olduğumuz, BAKA-MAKÜ-SANAYİCİ Süt Teknolojileri Geliştirme Projesi, Burdur’un gıda sektörünü atağa kaldıracak önemdedir. Oda olarak, daima Üniversite ve proje çalışmalarının yanındayız.

İSTİHDAM
Burdur’un halihazırdaki işyeri sayısı, 5639 iken; istihdam olarak çalışan toplam sigortalı sayımız da 64 bin 764 kişidir. Burdur’da işsizlik, Türkiye geneli olan yüzde 10’lardan oldukça düşük şekilde, yüzde 6’larda seyretmektedir. 2015 yılı ise, 2 bin 550 gibi bir istihdam gerçekleşti. Bu bakımından verimli bir yıl oldu.
Burada şunu özellikle belirtmem gerekir ki; özel sektör, üretimde olduğu kadar, istihdam konusunda da çok önemli başarılar sağlamaktadır. Gerçi bizim çalışanlarımız ve iş arayanlarımız, hep masa başı memuriyet istemektedir ama; artık o dönemler eskide kaldı. Dolayısıyla, iş arayanlar; mutlaka nitelikli eleman olmak zorunda. “Her işi yaparım” dönemi bitmiştir, bitmek zorundadır.

SOSYAL SORUMLULUK
Yerel ve genel seçimler öncesi adaylarla, toplantılar düzenliyoruz. Toplantılarda, sivil toplum kuruluşu olarak Oda’mızın, üyelerimizin ve halkımızın düşüncelerini aktarıyoruz.
BİLDİRİLER: Bazen yerel ve bazen Ülke geneline yönelik olarak, kamuoyuna düşüncelerimizi ve kaygılarımızı açıklayan bildiriler yayınlıyoruz. Özellikle Güneyimizde gelişen olayları ve tırmanan TERÖR konusunu kaygıyla izliyoruz. İlimiz, bölgemiz ve Ülkemizde ekonomik gelişim için HUZUR VE İSTİKRARIN önemini biliyor ve düşüncelerimizi aktarıyoruz.

ÖDÜL TÖRENLERİ
-VERGİ ÖDÜL TÖRENİ: Geleneksel hale getirdiğimiz ve her yıl yaptığımız vergi ödül törenini önemsiyoruz. Zira bu törenler, aynı zamanda İlimizin Genel Kurulu niteliğinde oluyor ve çok faydalar sağlıyor. Üretim ve teknoloji gelişimlerini teşvik edecek ödül programları da düşünüyor ve planlıyoruz. Zira, marifet iltifata tabidir.
-BASIN ÖDÜLLERİ: İlimizin ekonomisiyle birlikte, Basınının da gelişmesi gerektiğine inanıyor ve bunun gereği olarak, 5 dalda olmak üzere, her 24 Temmuz Basın Bayramlarında, Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte, “Burdur Ekonomisine Yön Verenler Ödülü” yarışmasında üçüncüsüne hazırlanıyoruz.
-YEMEK YARIŞMASI: Kadın Girişimcilerimizle birlikte, yöresel yemeklerimizin gelişimi ve ticari değer de kazanması adına, teşvik ödülleri veriyoruz.

2016 BEKLENTİLERİMİZ
İçeride milli birlik ve istikrarı tehdit eden, dışarıda yalnızlaşmaya götüren sıkıntılarımızı çözerek, önümüzün açılmasını bekliyoruz. Ülkemizde sağlanacak istikrar ve huzurun hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Büyüme, enflasyon, faiz, istihdam konularında 2015’de yeterince ulaşamadığımız ve 5+5+5+5 şeklinde özetlenebilecek hedeflere ulaşmak ve bunun için tedbirlerin süratle alınmasını bekliyoruz.
Bu konuda özellikle büyük şehirlerin yükünü azaltacağını da düşündüğümüz; Üretim ve sanayileşmeyi küçük şehir, ilçe, kasaba ve köyde sağlama, “Doğduğu yerde doyma ve istihdam geliştirme” fikrini benimsiyor ve konunun üniversitemizle birlikte, planlı bir çalışma zeminine oturmasını düşünüyoruz. Yine; Burdur’un ihracat sektörleri için, özellikle son Rusya krizinin de uyarıcı faktörünün ortaya koyduğu, ‘Tek Pazar değil çok pazar çeşitliliği” önlemini hızla sağlayacak çalışma programları düzenleyeceğiz.

2016 yılına girerken, her şeyden önce ve Milletçe tek hedefe yönelmeliyiz. Bu hedef; tüm farklılıklarımızı bir potada eriten, SEVGİ ile kucaklaşan ve HUKUKLA perçinlenen, tam anlamıyla bir KARDEŞLİK hedefi olmalıdır. Bu hedefe; Demokratik Hukuk Devleti esaslarından, kardeşlik ve bağımsızlık ruhumuzdan en ufak bir taviz vermeden yürümeliyiz. Zira birliğimizin ve milli hedeflere birlikte yürüyebilmemizin en temel şartı, ‘Hukuk ve Güven’dir.
Bu konularda, kendi kültür ve moral kaynaklarımız, her türlü güçlükleri yenecek ve en ileri hedeflere götürecek cevhere sahiptir.