Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen Beceri’10 “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)” projesi 23 Haziran 2010 tarihinde imzalanarak hayata geçirilmiştir.

Beceri’10 Projesi’nin en önemli amaçlarından birisi illerdeki yerel işgücü piyasası ihtiyaçlarının tespit edilerek İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından sanayi, hizmet ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün tespit edilmesi, yetiştirilmesi ve istihdamlarının sağlanması ile işsizliğin azaltılmasıdır.

Beceri’10 projesi kapsamında;

• Meslek kurslarının teorik eğitimi süresince günlük 25 TL, işbaşı eğitimi süresince ise 25 TL ücret ödenecek olup, genel sağlık sigortaları İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.
• Ayrıca stajını başarılı bir şekilde bitiren kursiyerleri istihdam eden firmalara sigorta prim teşviki sağlanacak olup; 18-29 yaş arası erkekler ve yaştan bağımsız kadınlar için 42 ay süreyle (3,5 yıl), 30 yaş üzerindeki erkekler için 30 ay (2,5 yıl) süreyle Sigorta Primi İşveren Payı ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.
• Kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi alırsa da yukarıdaki teşviklere ek olarak 12 ay daha Sigorta Primi İşveren Payı ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

Beceri’10 projesi çalışmaları kapsamında, işgücü arz ve talebinin belirlenmesi amacı ile ilimizde sanayi sektöründe “İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi Anketi” gerçekleştirilmiş olup, işletmelerden stajyer talep formu toplanmıştır. Proje kapsamında kursiyerlerin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ya da özel eğitim kuruluşlarında en fazla 3 ay teorik eğitim alması ve 3 ayda stajyer talebinde bulunan işletmelerde staj yapması planlanmaktadır. Teorik eğitimi ve uygulamalı stajı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin, işletmelerin talebine göre işyerlerine yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Açılacak olan kurslar ile ilgili olarak, işsiz kişilerin öncelikle www.iskur.gov.tr daha sonrada www.beceri10.org.tr adresinden TC kimlik numaraları ile giriş yaparak kursiyer kayıtlarını; işletmelerin ise eleman taleplerini www.beceri10.org.tr adresinden "eleman arıyorum" linkinden ticaret sicil ve oda sicil numaraları ile giriş yaparak ya da ekte yer alan "Stajyer Talep Formunu" doldurarak aşağıda iletişim bilgileri bulunan personelimize E-mail ile yada faks ile göndererek kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Proje hakkında detaylı bilgi için www.beceri10.org.tr sayfasını ziyaret ediniz.