BUTSO Meclis Salonunda üyelerine yönelik “Kriz Yönetimi” eğitimi gerçekleştirildi.

BUTSO eğitim programı kapsamında ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in Başkanlığında “Kriz Yönetimi” eğitimi BUTSO Meclis Salonunda İlker Kaldı Eğitim Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi.
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin bilinçlenmesi kamu ve kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan eğitim ve bilgilendirme seminerlerinin bu haftaki konusu olan “Kriz Yönetimi” semineri düzenledi.

 

İlker Kaldı sunumunda; “Günümüz pazar ve çevre faktörlerinden dolayı “Kriz” kaçınılmazdır. Önemli olan “Krizi Yönetmektir. Karşılaşabileceğimiz krizlerde, istenmeyen ve geri dönüşü imkânsız sonuçlara yol açmamak için “Her eve lazım” diyebileceğimiz “Kriz Yönetimi’nden ve önemine değineceğim” dedi. Genel olarak Kriz; Belirsizlik ve değişimdir diyen Kaldı, “Artık hayatın her alanında, her an bir yandan tehlikeler doğuruyor, öte yandan fırsatlara kapı açabiliyor. Belirsizliğin ve Değişimin Şerbeti Esneklik, Yaratıcılık ve Hızdır. Peki Niçin? İş hayatının krizin yıkıcı etkilerine karşı direnç kazanması, üretimde ve satışta sürdürülebilirliği sağlamak ve belirsiz koşullarda ayakta kalabilmek” şeklinde aktardı.

İşletmelerin içinde bulunduğu çevre sürekli değişim halinde olduğu için, karşılaşılan risk ve belirsizlikler de artmakta ve işletmenin işleyişini engelleyen tehdit unsuru haline gelmektedir. Bu tehditler işletmelerin için son derece hayati durumlardır ve bunlar “Kriz” olarak tanımlanmaktadır, çünkü işletmeler bu gibi olaylardan ciddi anlamda zarar görebilirler. Krizin büyüklüğüne ve krizi yönetme yeteneklerine bağlı olarak, işletmeler krizden etkilenmeyebilir veya sahip oldukları markalar değer kaybedebilir, hisse değerleri düşebilir, rakip işletmelere pazar payı kaptırılabilir ve belki de gelecekleri olumsuz yönde etkilenebilir.
Kriz: Alışıldık çözümlerin geçersiz olduğu durumdur. Beklenmedik bir şey değildir, ancak beklenmedik şekilde gelir. Hazırlıksız yakalanılırsa büyük zararlar verir. Krizi yönetmenin temelinde ise; Bilgi toplamak vardır. Bilgilenmeyen kişide sağduyu değil, yetersizlik duygusu baskın olur.

Krizlerin özellikleri olarak ise; genellikle önceden sezilemez, Klasik çözüm mekanizmaları yetersiz kalır, hareket ve uyum yeteneğini felç eder, acil müdahale gerektirir ve gerilim, stres, moral bozukluğu yaratır. Kriz dönemini üç aşaması vardır. Birincisi şok dönemi ikincisi sükûnet dönemi ve uyum süreci ve son olarak felaket ya da fırsat dönemi şeklindedir. Kriz zamanlarında; yönetim merkezileşir, denetim artar. Otoriter ve tutucu yönetim anlayışı ortaya çıkar. Çalışanlarda kaçınma davranışı gözlenir. Güven duygusu azalır kaygı düzeyi yükselir. Motivasyon düşer. Kurum içi çatışmalar artar. Fevri kararlar çoğalır gibi bilgiler veren İlker Kaldı, sunumunda katılımcılara bazı pratik çalışmalarda da bulundu.