BUTSO Konferans Salonunda üyelerine yönelik “Stratejik Planlama ve Yönetim” eğitimi gerçekleştirildi.

BUTSO eğitim programı kapsamında ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in Başkanlığında  “Stratejik Planlama ve Yönetim” eğitimi BUTSO Konferans Salonunda İlker Kaldı Eğitim Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi.

 

          Burdur Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin bilinçlenmesi kamu ve kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan eğitim ve bilgilendirme seminerlerinin bu haftaki konusu olan “Stratejik planlama ve yönetim” semineri düzenledi.
          İlker Kaldı sunumunda; “Kamu ve özel sektör hizmetlerinin daha etkin hale gelebilmesi için, kamu yöneticileri, stratejik yönetimi yararlı bir araç olarak kullanabilirler. Günümüz dünyasının kamu örgütleri ve özel sektör kuruluşları temel amaç, topluma en iyi hizmeti en verimli ve etkin şekilde sunacak strateji ve yöntemlerinin geliştirilmesidir. Böyle bir yönetim anlayışı içinde örgütün iç süreçleri ile dış çevre faktörleri arasındaki etkileşimler dikkate alınarak, örgüt esnek ve şeffaf bir yapı içerisinde faaliyette bulunur. Stratejik yönetim, kamu ve özel sektör örgütlerine özellikle vizyon, misyon ve değerler bağlamında katkıda bulunarak, faaliyetlere belirli bir istikamet verir. Bu şekilde kamu örgütleri geleceklerini önceden belirleme ve buna göre çalışmalarını yönlendirme olanağına kavuşur. Stratejik planlama; bir yandan kamu ve özel sektör mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. kamu ve özel sektör idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içerir” dedi.