Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Öğrencilere Vizyonel Eğitim Etkinliği

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik verdiği eğitimlerin yanı sıra sosyal sorumluluk çerçevesinde, ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak adına, öğrencilerimize başarı ve motivasyon teknikleri, doğru meslek seçimi ve mesleki eğitimin önemine dair eğitim etkinliği düzenliyor.

Refah seviyesi yüksek toplumların oluşmasında, eğitimlerin etkin rol oynadığının altını çizen BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; “Gelişmiş ve refah düzeyi yüksek toplumları incelediğimizde, onları diğer toplumlardan ayıran en önemli özelliklerden birinin  “bilgi toplumu” olmayı başarmaları olduğunu görüyoruz. Bilgi ve insan faktörü, ekonomisi bilgiye dayalı bu toplumların başlıca girdisi olduğundan, eğitimin sürekliliği ve bilgi - iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı büyük önem arz etmektedir. Kendini sürekli olarak geliştirmek isteyen, yeni bilgiler öğrenmeye ve öğrendiklerini, sahip oldukları uzmanlık alanları ile disiplinler-arası bağlamda bir araya getirmek isteyen herkesin eğitimlere katılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Böylece belirtilen kazanımlar ile “bilgi toplumu” bireyi olarak “öğrenmeyi öğrenme” becerisine sahip olabilirler. Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde doğru meslek seçiminin ve mesleki eğitimin önemi çok büyüktür. Doğru meslek seçimi bireysel ve toplumsal katkılarla beraber, ülke ekonomisini ve verimliliğini etkiler pozisyondadır. Çünkü mesleğini coşkuyla yapan kişiler, hem çevrelerine hem de ülkelerine çok yönlü katkıda bulunmaktadırlar. Hepimiz işini iyi yapan insanların ülkemizde çoğalmasının sürekli bir gelişmeye katkıda bulunacağını biliyoruz. Dolayısıyla Oda olarak sosyal duyarlılık çerçevesinde ve bu bilinçle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yol gösterici, aynı zamanda ülke ekonomimiz için vizyon oluşturma çabası içerisindeyiz. Aynı zamanda verdiğimiz bu eğitimlerin ana içeriğini oluşturan başarıya ulaşmanın yolları ve motivasyon tekniklerinin de öğrencilerimizin eğitim planları açısından oldukça faydalı olacağı inancındayız” dedi.

 BUTSO’nun eğitim etkinliği şöyle:

Tarih

Saat

Yer

Branş

Kurumlar

Katılımcılar

7 Şubat 2018 Çarşamba

14:00

MAKÜ KONFERANS SALONU

Hukuk

Burdur Barosu

Av. Abdullah ÖZEL

7 Şubat 2018 Çarşamba

14:00

Tıp Doktoru         

Fizik Tedavi           

Psikolog                         

Diş Hekimliği  

İl Sağlık Müdürlüğü

Uzm.Dr.Ayla KILIÇ (Başhekim Yrd.)    

Canan KART (Fizyo Terapist)   

Tuğba MALATYALI (Psikolog)   

Hakan ÇETİN (Diş Tabibi)

8 Şubat 2018 Perşembe

14:00

Mimarlık Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,                  

Makine Mühendisliği,

İnşaat Mühendisliği,

MAKÜ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof.Dr. M. Ilgar KIRZIOĞLU       

Doç.Dr. Ali Hakan IŞIK

Yrd.Doç.Dr. Sertaç GÖRÜLÜ 

Yrd.Doç.Dr. Gültekin BASMACI     

Dr. Hakan ULUTAŞ

 

Tarih

Saat

Yer

Öğrenci Profili

Eğitmen

13 Şubat 2018 Salı

09:30

MAKÜ KONFERANS SALONU

Üniversite Sınavına Girecek Öğrenciler

Dr.Cengiz TAVUKÇUOĞLU

13 Şubat 2018 Salı

14:30

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri

Dr.Cengiz TAVUKÇUOĞLU

14 Şubat 2018 Çarşamba

09:30

Gölhisar Konferans Salonu

Gölhisar ilçemizde Üniversite Sınavına Girecek Öğrenciler

Dr.Cengiz TAVUKÇUOĞLU