BUTSO Konferans Salonunda üyelerine yönelik “Çatışma Müzakere ve Problem Çözme” eğitimi gerçekleştirildi.

BUTSO eğitim programı kapsamında ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in Başkanlığında  “Çatışma Müzakere ve Problem Çözme” eğitimi BUTSO Konferans Salonunda İlker Kaldı Eğitim Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi.

          İlker Kaldı sunumunda; “İş yaşamında işi sürdürebilmek için, özel yaşamda huzuru yakalayabilmek için, sosyal hayatta da çevremizdeki insanlarla uyum içinde yaşayabilmek için uyandığımız andan yatağa girdiğimiz ana kadar insanlarla uzlaşma arayışı içerisindeyiz, çatışıyoruz, uzlaşmayı sağlayabilmek için müzakere ediyoruz ve uzlaşabilmek için, çatışmaları çözebilmek için, müzakerelerimizin sonunda problem çözme yolları arıyoruz, sorunları çözmeye çalışıyoruz.

          Çatışma Nedir? Sorusunun tanımını yapacak olur isek; İhtiyaç, amaç ve fikir ayrılıklarından doğan bir rekabettir. Çatışma deyince; basit farklılıklar, anlaşmazlık, uzlaşmazlık, zıtlaşma, yasal çekişme, şiddet ve kavga aşamalarında bahsedebiliriz. Çatışma karşısında ya savaş baltalarını çıkartır kavga ederiz, ya da çatışmayı yeni yollar ve çözümler bulmak için bir fırsat olarak kabul ederiz. Mesele çatışma değil, mesele, taraflarca çatışmanın ele alınma biçimidir. Uygun biçimde ele alınmayan çatışmalar her türlü ilişkide kazanan-kaybeden sonucunun ortaya çıkmasına neden olur. Çare ise çatışmanın her iki tarafın da kazançlı çıkacağı biçimde ele almaktır. Bu ise, bir anlayış ve yöntem işidir.

          Çatışmalarda temel nokta; kişinin kendi duygularını tanımasıdır. Bir çatışma sırasından insanın davranışları kendisini ne kadar kontrol edebildiğine bağlıdır. Herkes, kendisinin konfor ve kaygı alanını tanımalıdır. Çatışma anında nasıl davrandığı ile ilgili benlik algısını geliştirmelidir” dedi.

          İlker Kaldı, Çatışma çözme becerileri olarak şu sıralamayı yaptı. “Bilgi toplamak, güven ve açıklık temelinde bir ilişki kurmak, çözüm üzerinde işbirliği yapma çabası göstermek, problemi tanımlamaya ve çözüm seçenekleri geliştirmeye yönelik yapılanmış bir karar süreci uygulamak. En temel beceri ise dinlemektir” bilgilerini aktardı.

          İlker Kaldı sunumunda müzakere başlığı altında aktardığı bilgilerde ise; “Müzakere; farklı ihtiyaçlar ve fikirler konusunda ortak bir anlaşmaya varmak için yürütülen bir iletişim sürecidir. En büyük yanlış ise, müzakereyi sadece tekliflerin ve rakamların karşılıklı olarak tartışıldığı teknik bir süreç olarak görmektir. En başarılı müzakereciler, inatçıdırlar, hayır demeyi bilmezler, sıkılgan değildirler, bizi iyi anlarlar” bilgilerini aktardı.