Toplantı Kültürü ve Karar Verme Eğitimi BUTSO Konferans Salonunda gerçekleştirildi

BUTSO eğitim programı kapsamında ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in Başkanlığında  “Toplantı Kültürü ve Karar Verme” eğitimi BUTSO Konferans Salonunda İlker Kaldı Eğitim Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi.

          İlker Kaldı sunumunda; Toplantı ve karar vermenin amacının, iş dünyasında toplantı yapma ve karar alma konularının önemini ve faydalarını gözden geçirmek olduğunu söyleyen İlker Kaldı, Toplantı Kültürüyle ilgili pratik çözümlemeler önermelerde bulundu. Eğitimin iki amacı olduğunu; ilkinin toplantı kültürü, ikincisinin ise; özellikle iş yaşamı odaklı olmak üzere karar vermedir ifadesinde bulundu.

          Sunumunda ayrıca; “ Biz verimli, işe yarayan toplantılar yapma konusunda zayıf kültüre sahibiz. Zamanında ve bizi etkili hedefe ulaştıran kararlar almalıyız. İşi zamana yaymak bizim için karar alma noktasında etkili değildir. Çünkü zaman her şey değildir.

          Bir toplantı neden yapılır? Bir toplantının amacı iş dünyasında toplantı yapma ve karar alma konularının önemini ve faydalarını gözden geçirmektir. Temel olarak birkaç tane amacı vardır. Durumu, yılı değerlendirmek için yapılır. Bilgilendirmek için yapılır.

          Verimli, sonuca varılan bir toplantı yapılabilmesi için üç tane soru var. Birincisi toplantıyı gerçekten ihtiyaç var mı? Nasıl anlayacağız toplantıya gerek olup olmadığını diye soracak olursanız. Toplantı çok önemli ve faydalı bir iş yapmak içindir ve araştırmalara göre hiç toplantının yapılmadığı yerlerde kurumsal bağlılık azalıyor. Çok sık toplantıda, toplantının kıymetini azaltıyor.

          Tartışma sonuç vermeyecekse, konu birebir görüşmeyi ele almayı gerektirmiyorsa, hazırlık yapmaya zaman yoksa, başka bir iletişim yöntemi daha yararlı olacaksa toplantı yapmaya gerek yoktur. Toplantının net bir amacı olmalıdır.” Dedi.