BUTSO Konferans Salonunda Ekonomi Bakanlığı İstişare Toplantısı düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu ve beraberinde ilimize çalışma ziyaretinde bulunan heyetin katılımlarıyla Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Konferans Salonunda iş adamlarıyla istişare toplantısı yapıldı.


Genel Müdür Soylu Başkanlığındaki Ekonomi Bakanlığı heyeti Burdur’da yaklaşık 20 firmaya yerinde ziyaretlerde bulundular. Ziyaretler dışında da iş adamlarını bilgilendirme amaçlı gittikleri illerde toplantılar yapan heyet, Vali Yılmaz başkanlığında Ticaret ve Sanayi odasında Burdur’lu iş adamları ile bir araya gelerek yatırım teşvikleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular.


Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Yılmaz’ın yanı sıra Milletvekili Bayram Özçelik, Milletvekili Reşat Petek, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Ekonomi Bakanlığı Heyeti ve Burdurlu iş adamları katıldı.


Toplantıda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Milletvekilleri Reşat Petek, Bayram Özçelik ve Vali Şerif Yılmaz konuşma yaptılar.


Konuşmaların ardından Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Soylu, çalışma ziyaretleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Çalışma ziyaretlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından nisan ayında başlatıldığını belirten Soylu heyetler halinde il il yerinde ziyaretler yaparak ihracatçı firmalara bilgilendirmelerde bulundukları ifade etti. Toplantıda hazır bulunan iş adamlarına da uygulanan devlet destekleri ve uygulamaları ve yatırım teşvikleri ile ilgili bilgi veren Soylu, amaçlarının yerinde yapılan ziyaretlerle firmalara doğru bilgilendirmelerin yapılması ve sahada bizim göremediğimiz sıkıntılar varsa bunları yerinde tespit ederek çözümüne yönelik çalışmalar yapılması olduğunu ifade etti. İki gündür Burdur’da oldukları belirten Genel Müdür Soylu yaklaşık 20 firma ziyareti yaptıklarını ifade etti. Bunun yanında soru cevap bölümünde beraberinde gelen heyette yer alan arkadaşların tüm sorulara içtenlikle cevap vereceğini ifade etti.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’in toplantıda yaptığı konuşmada;
“İlimizin, ekonomik yapısına bakıldığında, gelir kaynaklarının büyük bir kısmının tarım ve hayvancılıktan elde edildiği görülmektedir. Sanayi sektörünün gelişimi de buna paralel olarak gelişmiştir. Tarım Makineleri İmalatı başta olmak üzere, bunu; hedeflerine ulaşmakta zorluk çeken hayvancılık ve yeterince modernizasyon, sanayileşme ve markalaşma yapısına kavuşamayan et, süt ve süt ürünleri alanındaki gelişmeler takip etmektedir.
Ayrıca son yıllarda, doğaltaş-mermercilik, mermer makinaları imalatı, soğutma tankları imalatı, gıda, silah, müzik aleti ve plastik gibi alanlarda da, artarak devam eden üretim ve ihracat düzeyi ile, belli başlı ihracatçı firmalar hızlı bir gelişim göstermektedir.
Burdur olarak; özellikle geçen birkaç yıl içinde, başta Sayın Valimiz ve Millet Vekillerimiz olmak üzere, bütün sivil ve resmi kuruluşlarımızın temsilcileri ve değerli halkımızın da destek ve katkılarıyla bugün, dünden daha çok ‘yarınlara umutla bakma gayret, heyecan ve moral yüksekliği’ içerisindeyiz.
Yerel, bölgesel ve ulusal bazda Ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişmenin de bu bilinç ve birlik düzeyi ile doğru orantılı olarak sağlanabileceğini biliyoruz.
İlimizin taşıdığı potansiyelin “BÖLGESEL BAZDA KALKINMA” programları ile, daha iyi değerlendirileceğine inanıyor ve bu anlamda Bölge İllerimizle birlikte, ortak programlar üzerinde çalışıyoruz.
Özel sektör yatırımlarının kısıtlı olduğu, müteşebbis yatırımlarının yeterince gelişmediği bu zor şartlarda, üretim yapmaya devam eden ve yarınlar adına, bugün ayakta kalma mücadelesi veren, küçük ve orta ölçekli Tüccar ve Sanayicimizin, gerçekten sıkıntıları büyüktür.
Ülkemizin son yıllardaki ekonomik büyümesinin ardında özel sektörümüzün bulunduğu hepimizin malumudur. Yine hepimizin malumudur ki; üretici, tüccar ve ihracatçı tüm özel sektörümüzün içinde bulunduğu sıkıntıların başında, maliyetlerin yüksekliği ve rekabet şartlarının ağırlığı gelmektedir.
Bunları, belli-başlı olarak, şöyle sıralayabiliriz:
•İstihdam üzerindeki maliyet yükü.
•Giderek artan enerji, vergi, faiz vb. kalemlerin maliyet yükü.
•Hassas iç ekonomi dengelerini yeterince gözetmeyen, ithalat rejiminin getirdiği birtakım baskılar.
•İhracatta kur baskısı.
•Özellikle dış ticaretteki bürokratik engellerin tamamıyla kaldırılamamış olması.
•Yerli sermaye ve ortaklıkların, Yabancı ortaklı, güçlü sermayeler karşısında korumasız kalması.
•Ulusal ve uluslararası alanda markalaşma ve patent sorunları.
•Kaliteli insan ve Ar-Ge gücünün uluslararası sermayenin kontrolünde olması
•Yüksek işsizliğe rağmen, eğitimli ve nitelikli eleman sıkıntısı.
•Atıl sermaye ve mevduatların, üretici ve ihracatçı alana yeterince yönlendirilememesi.
Ve en önemlisi de Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar dolayısıyla jeopolitik olayların devam etmesi sonucu moral ve motivasyon bozukluğuna rağmen; Devletimizin ve Bakanlığımızın da destekleriyle, bütün bunların üstesinden gelebilmek, Burdur’umuzun daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok ihracat ve daha çok istihdam imkânına kavuşmasını istiyoruz.

Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken; İlimiz sanayici ve tüccarlarının sorunlarına çözüm üretmek adına yapılan bu çalışma için;
Başta Sayın Ekonomi Bakanımız, aynı zamanda hemşehrimiz Nihat Zeybekçi ve Saygıdeğer Genel Müdürüm Zafer Soylu olmak üzere, Bu toplantıda bizleri yalnız bırakmayan İlimiz Valisi Sayın Şerif Yılmaz’a ve çok değerli Milletvekilerimize şahsım ve Odam adına teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.