Burdur II. OSB Yatırımcı Bekliyor

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
“Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak; Burdur’a yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza azami ölçüde yardımcı oluyoruz. Hem yatırımcılarımızın hem de Burdur’un kazanması için bu konudaki özverili çalışmalarımız devam edecektir”

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Kuruluş tarihimiz Konya Vilayeti’ne bağlı olarak “Burdur Sancağı Ticaret ve Sanayi Odası” adı altında 19. Asrın başlarına kadar uzanmaktadır. Odamız her ne kadar Milli Mücadele döneminde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış ise de, Cumhuriyet’in ilânı ile birlikte 1923 Yılı’ndan itibaren Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Şükrü BAYER ve arkadaşlarının özverili çalışmaları neticesinde faaliyetlerine yeniden başlamıştır.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu tarihten bugüne sadece üyelerinin menfaatlerini korumakla yetinmeyip, ekonomik gelişime önemli katkılar sağlayacak yatırımları gerçekleştirmeyi de kendisine görev edinmiştir. Aynı zamanda üyelerine üstün hizmet kalitesi sunmayı hedefleyen Odamız, 2007 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almış; 2012 yılında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Akredite Oda belgesi verilmiştir. Bu belge ile birlikte Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği standartlarında hizmet statüsü kazanmıştır.
Kısaca Burdur ekonomisinden bahsedecek olursak;
Ekonomisi; birinci derecede tarım ve hayvancılığa ve buna bağlı gelişen Tarım Makineleri Sanayisine dayanmaktadır. Burdur’un günlük 1200 tonluk kaliteli süt üretim kapasitesi vardır ve yüzde 15’i Burdur’da işlenebilmektedir. Burdur’da et, süt ve süt ürünleri imalatı ile un, makarna, kadayıf gibi, unlu mamuller üretimi de önemli yer tutmaktadır.
Özellikle ‘Burdur Beji’ mermercilik sektörü, en hızlı gelişen ve toprak sanayisi ile birlikte, Burdur’un en büyük ihracat kalemlerindendir. Bunlara bağlı olarak, lojistik hareket artmaktadır. Ayrıca; mermer makineleri, iskele sanayisi, tekstil ve tekstil makineleri, Orman Ürünleri, Mobilya, kimya, silah, Müzik Aletleri ve plastik gibi alanlarda da bir sanayi gelişimi görülmektedir.

Burdur, Batı Akdeniz’in Göller ve Güller Bölgesinde, Teke Yöresi’nin merkezindedir. Antalya’yı tamamlayıcı “Turizm” potansiyellerine sahiptir. Burdur; 8 bin yıllığı antik, Roma, Bizans ve Bin yıllığı da Türk olmak üzere bilinen 9 bin yıllık bir tarih hazinesiyle, mağarası, gölleri, yaylaları, folklorik ve otantik yapısıyla, tam bir “Alternatif turizm” yatırım alanı durumundadır. Keşfedilmeyi bekleyen Burdur; yolların kavşağında, öğretimde şampiyon, huzurlu ve şirin bir şehirdir.

BURDUR’UN EKONOMİK YAPISI
Burdur ekonomisi, 3 ana sektör grubundan oluşmaktadır:
Birincisi; Tarım, Hayvancılık ve buna bağlı Tarım Makineleri ve Gıda Sektörü.
İkincisi; Doğaltaş Mermercilik ve Madencilik Sektörü.
Üçüncüsü; Eğitim Sektörü.
Potansiyellerinin değerlendirilmesi ve alt yapısının hazırlanması halinde oluşacak dördüncü sektör ise Turizm Sektörüdür.

GELİŞMİŞLİK VE İSTİHDAM :
2013 yılı TÜİK verilerine göre Burdur sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye’de 44. Sıradadır. İllere göre gelişmişlik endeksi -1.15’dir. İşsizlik oranı % 6.9, İstihdam oranı % 54.9 ve İş gücüne katılım oranı %58.9’dur Burdur’da Sanayi Siciline kayıtlı 945 iş yeri ve sanayi tesisi bulunmaktadır. Genel İstihdam sayısı ise; 12 bin 476 kişidir.

BURDUR İHRACATI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME:
İhracat kalemlerini büyük ölçekte mermer işletmeleri oluşturmaktadır. Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) verilerine göre ilimiz de 378 işletme bulunmaktadır. Bunun 124 tanesi Fabrika ve Atölye olarak çalışırken 254 tanesi de Ocak işletmesidir. 378 işletmede 8820 işçi çalışmaktadır. İlimiz istihdamı açısından bu rakam oldukça önemlidir.

254 ocak işletmesinin oldukça büyük bir bölümünün şirket merkezi Burdur dışındadır. Dolaysıyla ihracat rakamları Burdur hanesine değil bulundukları ilin hanesine yazılmaktadır. Bu sebeple bu güne kadar ilimizin sağlıklı bir ihracat rakamına ulaşabilmiş değiliz. TUİK ve Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına baktığımızda rakamlar oldukça düşük kalmaktadır. Gerçek verileri bulabilmek için mevcut rakamları en az 3 ile çarpmak gerektiğine inanıyoruz. 2016 yılı Burdur genel ihracat verisi 179 milyon dolar görünürken, sadece mermer sektöründe en az 400 milyon dolar olduğunu düşünülmektedir.

TARIM, HAYVANCILIK VE BUNA BAĞLI TARIM MAKİNELERİ VE GIDA SEKTÖRÜNDE DURUM
Burdur ekonomisi; birinci derecede tarım ve hayvancılığa ve buna bağlı gelişen Tarım Makineleri Sanayisine dayanmaktadır. Yaklaşık 600 bin ton pancar işleyip 70 bin ton şeker, 27 bin ton melas ve 160 bin ton yaş küspe üreten Burdur Şeker Fabrikası, ilimizde en geniş istihdamı sağlamaktadır.

Bölgemiz içindeki Antalya’nın, hızla ilerleyen bir turizm ve dünya şehri olması sebebiyle, tam bir tüketim ve ticaret pazarı özelliği taşımaktadır. Bu durum, özellikle ve öncelikle, bölge içinde Burdur’a, ‘Gıda Üretim Merkezi’ olması hedefini göstermektedir.

EĞİTİM SEKTÖRÜ
Üst üste şampiyonluk getiren Orta Öğretim başarıları ve 29 bin öğrenci sayısını aşarak gelişen, Türkiye’nin gözde Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Burdur, ‘Eğitim ve İcat Şehri’ olma yolunda ilerlemektedir.

TURİZM SEKTÖRÜ
Burdur’un 4. ana sektörü olarak, Turizmi belirtebiliriz. Ancak bu alan, onca potansiyellerine rağmen, henüz bir sektör özelliği taşımamaktadır. Dolayısıyla, Burdur bir “Alternatif turizm” yatırım alanı durumunda; keşfedilme, planlama ve yatırım cazibesi sağlayacak teşvikler beklemektedir.

SANAYİLEŞME ALTYAPISI
Burdur I. Organize Sanayi Bölgesi:
1976’da kurulan 1.OSB, 57 parselden oluşmuş ve tamamı tahsis edilmiştir.

Burdur II. Organize Sanayi Bölgesi:
Antalya, Burdur, Isparta’dan oluşan Batı Akdeniz (TR-61)’de bulunan Burdur, 6 bölgeden oluşan Teşvik Sisteminde, 3. Teşvik bölgesinde yer almaktadır. Burdur Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak yatırımlar için ise; 4. Bölge teşviklerinden yararlanma avantajı sağlanmaktadır. Bunu bilen yatırımcı, Burdur’da yatırım yapmak ve özellikle de Burdur 2.OSB’de yatırım yapmak istemektedir. Bunun farkında olan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) ve 2.OSB Yönetimi, büyük bir çabayla çalışmaları hızlandırma gayreti içinde bulunmaktadır.

Burdur’un yatırımcıya ve dolayısıyla istihdama büyük ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yatırımcının da, 4. Bölge teşviklerinden yararlanmak için 2. OSB’yi beklediğini de biliyoruz. Şu anda bölge toplam büyüklüğümüz 96 hektardır. Toplam sanayi parseli alanımız 613m2 olup, 24 Parselden oluşmaktadır. Bugüne kadar bölgemizden 14 adet parselde 402m2 sanayi parselinin tahsisi sanayicilerimize yapılmıştır. Bölge büyüklüğümüzün yaklaşık %66’sının tahsisi gerçekleştirilmiştir. Halen 10 parsel yatırımcı beklemektedir. Burdur 2.OSB’de gelinen son durum ise; Elektrik iç hat dağıtım şebekesi inşaatında sona gelinmiştir. Dış hat elektrik iletim hattının inşaatı devam etmekte olup, 1 ay içerisinde bölgeye enerji verilebilecektir. İç hat doğalgaz dağıtım hattının inşaatı devam ediyor. Telekom altyapısı tamamlanmış, Telekom A.Ş tarafından fiber optik kablolarının çekilmesi işine başlanacaktır. Bölgemizde 2 yatırımcımız inşaat ruhsatlarını alarak fabrika inşaatlarına başlamışlardır.

Burdur’un yatırım bekleyen alanları ise şunlardır:
Yem fabrikaları
Süt işleme tesisleri
Tarım ve Gıda Üretim Makine Teknolojileri
Kırmızı et ve süt üretme çiftlikleri
Deri fabrikaları
Hayvancılık aşı, tohumlama sistem ve tıbbi üretimler
Mermer fabrikaları
Mermer artıklarını değerlendirme fabrikaları
Mermer tozu kimya fabrikaları
Yenilenebilir enerji kaynakları sistemleri (güneş, rüzgar, bio enerji)
Orman ürünleri fabrikaları. Soğuk hava depoları
Gıda ile ilgili un ve makarna fabrikaları
Burdur’un şekerini ve pekmezini işleyen şekerli gıda fabrikaları.
Yöresel ve doğal gıda üretim ve paketleme sistemleri.
Sagalassos, Kibyra, Salda Gölü, İnsuyu Mağarası gibi tarihi ve yayla turizmi bölgelerinde dinlenme tesisleri.
Şehir merkezine 4 veya 5 yıldızlı oteller.
Hediyelik eşya atölye ve fabrikaları.
Öğrenciye yönelik pansiyon ve apart sistemleri.
Özel hastane.