İŞKUR'DAN DUYURU: İŞGÜCÜ PİYASA ARAŞTIRMASI

4904 sayılı İŞKUR kanunu gereğince Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, illerinin işgücü piyasasını izleme ve değerlendirme sistemini oluşturmak ve gelecek istihdam ve eğitim ihtiyacını belirlemek amacıyla işgücü piyasası araştırmaları yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamda, 2018 yılı İşgücü Piyasa Araştırması’nın (İPA) alan çalışması İl Müdürlüğümüzce 2 Nisan–11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İşgücü Piyasa Araştırmasının, Kurumumuzca sunulan birçok hizmete girdi sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma kapsamında yapılan işyeri ziyaretleri ile hem Kurum hizmetleri tanıtılacak hem de tespit edilen açık işler Kuruma kazandırılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, araştırma kapsamında tespit edilen açık iş, temininde güçlük çekilen meslekler ile gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak mesleklere ilişkin verilerin Yıllık İşgücü Eğitim Planı hazırlanırken, ilgili yönetmelikler gereği dikkate alınması gerekmektedir. 2018 yılı İl Müdürlüğü istihdam hedeflerine ulaşmak için İPA uygulamasının etkinliği belirleyici olmaktadır.

Etkin bir işgücü piyasası için işgücü piyasasının aktörlerini oluşturan işgücü ve işverenlerin piyasaya sundukları emeği ve piyasaya sundukları emeği ve piyasadan beklediklerini iyi analiz ederek neticesinde arz ve talep dengesini iyi kurmak ve işgücü politikalarını bu dengeyi sağlayacak şekilde bir zemine oturtturmak, istihdam ve işsizlik sorunuyla mücadele den her bir kurum/kuruluşun gayesini oluşturmaktır.

Belirlenen 283 İşyeri kurumumuz İş ve Meslek Danışmanları tarafından ziyaret edilerek hazırlanan soru formları üzerinden İşgücüne ilişkin verilerin derlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca İşgücü piyasası talep boyutuna ilişkin veriler ise Araştırma sonucuna göre değerlendirilecektir.