ÖLÇÜ VE TARTI ALETi KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE

BURDUR VALİLİĞİ İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından odamıza intikal eden 86098005 -301.99- E.9 Sayı ve Ölçü ve Ayar ile İlgili Diğer İşlemler konulu  yazı:

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 2.Maddesi ve 24 Temmuz 1994 tarih ve 22.000 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü aletleri Muayene Yönetmeliğinin 9,10 ve 11 .maddesinde yer alan Ölçü ve Ölçü aletlerinin belirli sürelerle muayene ve damga yapılması gerekmektedir. Muayene ve damgaların yapılabilmesi için kanuni müracat süresi 01.01.2018 - 28.02.2018 tarihleri arası mesai bitimine kadardır.

Bu nedenle iş yerinizde kullanılmakta olan Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik/ilk muayenelerinin yapılması için yukarıda belirtilen süreler içinde bağlı olduğunuz Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Muayene ve damgaları yapılmayan ve zamanında müracaatta bulunmayan kişi ve kuruluşlar hakkında 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesinin “c” fıkrasında:”Damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayene zamanında müracaat edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş veya damgaları iptal edilmiş ölçü ve ölçü aletlerini kullanan kişiye 2.101.-TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.” denmektedir.

Üyelerimize ilanen duyurulur.