BUTSO BÜNYESİNDE "TSE YÖNETİM SİSTEMLERİ" EĞİTİMLERİ YAPILACAKTIR

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi - 22-23 KASIM 2017 / Saat: 09:30 - 16:30

Eğitimin Amacı
• Yönetim sistemi yaklaşımı olarak TS EN ISO 9001:2015 standardı şartlarının katılımcılara aktarımı,
• Uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması ile anlaşılmasının sağlanması.

Eğitimin İçeriği
- Revizyon Süreci
- Yönetim Sistemi Standardlarının Yapısı
- Kalite Yönetimi İlkeleri
- Proses Yaklaşımı
     - PUKÖ Modeli
     - Risk Tabanlı Düşünme
- Kalite Yönetim Sistemi Standardı ( TS EN ISO 9001:2015 ) Şartları

Eğitimin Süresi
2 Gün

Eğitimin Yeri ve Tarihi
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu 22-23 Kasım 2017 Saat: 09:30 - 16:30

TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi - 20-21 ARALIK 2017 / Saat: 09:30 - 16:30

Eğitimin Amacı
• TS EN ISO 9001:2015 standardı bağlamında Proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı
• Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı

Eğitim İçeriği

- TS EN ISO 9001:2015 standardına göre Kalite Yönetim Sisteminde Proses Yaklaşımı
- PUKÖ Döngüsü
- Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi
- Proseslerin şematik gösterimi
- Risk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi
- Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi
- Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi
- Pratik Çalışmalar

Eğitimin Süresi
2 Gün

Eğitimin Yeri ve Tarihi
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu 20-21 Aralık 2017 Saat: 09:30 - 16:30

NOT: Eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verilecek olup, eğitimlere katılmak isteyenlerin "17 Kasım 2017 Saat:16:00"  tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Eğitim Kaydı İletişim:
Şükran KAYIM
0 248 234 62 05 (100) 

Üyelerimize önemle duyurulur.