MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TOBB’dan alınan 20.09.2017 tarih ve 0433/14393 sayılı yazı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.09.2017 tarihli yazısına atıfla; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuatın Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.


Bilgi için:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Hande Mertyürek 0(312) 218 24 53

Ek: Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar (4 Sayfa)