IPARD-II DÖNEMİ 2.BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Burdur İl Koordinatörlüğü tarafından Odamıza gelen 59150768 Sayılı yazı:

AB IPARD hibe fonlarının dağıtımında yetkili olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Dönemi 2. Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu kapsamda 30.000 Euro ile 3.000.000 Euro bütçeye sahip, 5 farklı sektördeki yatırım, proje karşılığı %50 oranındaki hibelerle desteklenecektir. Konuyla ilgili çağrı ilan metni ektedir.

Ek: İlan Metni

Üyelerimize duyurulur.