URGE PROJE UZMANI İŞE ALIM İLANI

URGE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI - SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS 2017

2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” kapsamında yürütülmekte olan kümelenme projelerinde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile Uzman düzeyinde bir personel alınacaktır.

Genel Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Askerliğini yapmış veya bu görevden muaf olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • En az 4 yıllık üniversite mezunu,
 • En az 1 yıllık ulusal ve uluslararası fon kaynaklı projelerin yürütülmesinde deneyim sahibi , (Mermer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde tecrübe tercih sebebidir)
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az B veya C düzeyinde (B tercih sebebidir) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer yabancı dil belgesine sahip, (GEREKLİLİKTİR)
 • Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına yatkın,
 • Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,
 • Araştırma ve raporlama yetenekleri olan,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmayan,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İşin Tanımı:

 • UR-GE Projesi kapsamında yer alan firmalar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili kamu kurumu için öncelikli iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,
 • Projenin yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde (Ticaret Heyeti, Alım Heyeti, Fuar ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda) etkin rol almak,
 • Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,
 • Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,
 • Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı),
 • Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,
 • Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek tüm görevleri yerine getirmek.

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

 • Başvuru dilekçesi (İstenen şartları taşıdığına dair)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Özgeçmiş
 • 2 (iki) Ad. Fotoğraf
 • Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği
 • YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

 • SGK hizmet dökümü (Önceden tecrübesi var ise)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi örneği,
 • YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi,
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu ve ilgilinin yazılı beyanı.
 • Askerlik terhis belgesi,
 • Sabıka kaydı,
 • İkametgah
 • Özlük Dosyası için sair evraklar.

İrtibat:

BUTSO Genel Sekreterliği

0.248.234 62 05

Not: Başvurular, işe alım değerlendirmesinde "işe alım komisyonu" tarafından yapılacaktır.