BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI-TURSEFF (TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI) İŞBİRLİĞİNDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı-TURSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı) işbirliğinde 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat : 13.30’da Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Toplantı Kapsamı:
Proje kapsamında, tespit edilen projeler için Proje Danışmanlarından biri olan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı tarafından ücretsiz Proje Fizibilite Raporları (öztüketimi karşılamaya yönelik her türlü PV çatı sistemleri uygulamaları, biyokütle tesisleri, mikro hidroelektrik ve rüzgar santralleri gibi farklı yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri arasından seçilecektir) hazırlanacaktır. Bu raporların proje yararlanıcısına en büyük katkısı tarafsız bir kurumun bahsi geçen projeleri teknik, finansal ve çevresel açılardan objektif bir şekilde değerlendirmesidir. Sözkonusu hizmet yararlanıcılarımıza ücretsiz olarak sunulacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.