YILLIK İHRACATI 1 MİLYON VE ÜZERİ OLAN FİRMALARA YEŞİL PASAPORT HAKKI

İhracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile belirlendi. Kararın ardından yıl içinde 22 bin ihracatçı firma yeşil pasaport hakkından yararlanacak.

İHRACAT TUTARINA GÖRE PASAPORT

Karar kapsamında, son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı; 1-10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10-25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25-50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50-100 milyon dolar arasında olan firmaların dört, 100 milyon üzeri olan firmaların beş yetkilisine hususi pasaport verilebilecek. Bu tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek.

Ekonomi Bakanlığınca 15 gün içinde belirlenecek firmalar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birliklerine bildirilecek.

BAZI SUÇLARA YEŞİL PASAPORT YOK

Karara göre, ihracatçılara, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha üzeri hapis cezasına mahkum olmaları veya affa uğramış olma durumlarında dahi iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek. Ancak bu hak devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmaları halinde geçerli olmayacak.

Pasaport, eş ve çocukları kapsamayacak.

Hususi damgalı pasaport başvurusu İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca ortak belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacak.

ÇALIŞANLAR DA ALABİLECEK

Yeşil pasaport hizmetinden ihracat yapan firmaların sahipleri ve ortaklarının yanında çalışanlar da yararlanabilecek. Firmanın sahip veya ortaklarının tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da damgalı pasaport verilebilecek.

15 GÜN İÇİNDE İADE

Yeşil pasaport almasına karşın sonradan yeşil pasaport alma şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılanlar, 15 gün içerisinde bu pasaportları iade etmekle yükümlü olacak. İade yükümlülüğü yerine getirilmezse tespit edilen firmanın diğer yetkililerine de 10 yıl süre ile yeşil pasaport verilmeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar için tıklayınız