KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/37)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/37) 21.10.2016 Tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda yatırım konulan; Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera ve kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları konularında yapılacak başvurular kabul edilir. Başvurular elektronik ortamda Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren kırk beş (45) gün içerisinde, 05.12.2016 tarihine kadar yapılır. Konuyla ilgili Tebliğ ve başvuru belgeleri BURDUR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ web sayfasında yayınlanmıştır.

İlgili bağlantı için tıklayınız..